• 09

Link naar de diensten

Onze erediensten worden live uitgezonden via YouTube. Via deze link kunt u zondags de dienst volgen. 

Donderdagavond 14 januari om 20:00 is er weer een Bijbellezing in de Augustijnenkerk. Ds. Van den Herik zal dan de uitleg van het Bijbelboek Habakuk voortzetten. Een aantal gemeenteleden is inmiddels uitgenodigd via het uitnodigingensysteem.

Kerkdiensten

De eerstvolgende kerkdiensten:

Activiteit

De eerstvolgende activiteit is op:

Welkom

Namens de kerkenraden van de Hervormde wijkgemeenten 2 en 7 in Dordrecht heten wij u hartelijk welkom op deze website!

Het fundament van onze wijkgemeenten kan samengevat worden in één Naam: Jezus Christus. De Bijbel vormt hierbij het absolute uitgangspunt voor ons gemeente-zijn.

De beide wijkgemeenten komen 's zondags twee keer bij elkaar in de erediensten, die gehouden worden in de Augustijnenkerk en de Pauluskerk. In de zomermaanden wordt ook gebruik gemaakt van de Grote Kerk.

Wij hopen u hier een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de activiteiten die in onze wijkgemeenten plaatsvinden. Ook kunt u hier contactinformatie vinden van de kerkenraadsleden, commissies en leidinggevenden van de diverse verenigingen en clubs.


Zondagsschool verwerking 10 januari

Jongens en meisjes, na de kerkdienst zal er geen zondagsschool zijn. Het is nog onduidelijk wanneer de zondagsschool weer kan starten in dit nieuw begonnen jaar. Voor de dienst van vanmiddag kunnen jullie hier luistervragen en een verwerking vinden.


Foto's kerstfeest van de zondagsschool

Foto's kerstfeest van de zondagsschool

De foto's van het kerstfeest van de zondagsschool zijn geplaatst in het beveiligde deel van de website. Na inloggen kunt u op deze link klikken.


Even voorstellen

Er is een nieuw item aan de website toegevoegd: "Even voorstellen". Via dit item kunnen nieuwe leden zich aan de gemeente voorstellen. U vindt dit nieuwe item, nadat u bent ingelogd, in het "Leden" menu dat bovenaan de website staat. 


De Stichting Behoud Augustijnenkerk zoekt... jou?

De Stichting Behoud Augustijnenkerk zoekt... jou?

De stichting is op zoek naar uitbreiding van het bestuur met een enthousiaste man of vrouw die thuis is in de professie van marketing en P.R.
Wie spreekt dit aan en is bereid om zijn of haar kwaliteiten in te zetten voor het behoud van de Augustijnenkerk voor de eredienst en de instandhouding van kerk en orgel?

De Stichting is gevraagd jaarlijks substantieel méér bij te dragen aan de instandhouding van de Augustijnenkerk. Dat zal niet gaan zonder de nodige inspanningen...

Lees meer


Donorregistratie. Wat zegt de Bijbel over mijn leven en lichaam?

Sinds 1 juli is de nieuwe Donorwet van kracht. Iedereen in Nederland vanaf 18 jaar kan er voor kiezen om wel of geen donor te worden, of dat iemand anders hierover mag beslissen. Als u niets invult, staat er bij uw naam ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Hebt u al een keuze gemaakt? Of denkt u er nog over na? Om behulpzaam te zijn bij het “Coram Deo” -voor Gods aangezicht- nemen van een beslissing over dit aangelegen thema heeft de hervormde vereniging Waarheid en Vrede een interview gehouden met onze oud-predikant Ds J. Belder en dhr. W. Meuleman, drager van een donorhart. Vanuit Gods Woord en eigen ervaring proberen zij u handvatten te geven. Wat zegt de Heere, onze Schepper, die de mens maakte tot een levende ziel, in Zijn Woord over ons leven en lichaam en wat betekent dat voor de beslissingen die wij nu nemen? Het interview is te zien op het youtube kanaal van de wijkgemeenten 2 en 7. 

Inloggen

Registreren