• 09

Gewijzigde locatie en aanvangstijdstip middagdiensten

In verband met de slechte conditie van de vloer van de Pauluskerk heeft het College van Kerkrentmeesters besloten alle diensten van de Pauluskerk in de Augustijnenkerk te laten plaatsvinden. Op de zondagen 20 en 27 januari is het aanvangstijdstip 17:30 uur. Vanaf zondag 3 februari echter, gaan wij terug naar het gebruikelijke tijdstip, namelijk 17:00 uur.

Kerkdienst

De eerstvolgende kerkdienst is op:

Activiteit

De eerstvolgende activiteit is op:

Welkom

Namens de kerkenraden van de Hervormde wijkgemeenten 2 en 7 in Dordrecht heten wij u hartelijk welkom op deze website!

Het fundament van onze wijkgemeenten kan samengevat worden in één Naam: Jezus Christus. De Bijbel vormt hierbij het absolute uitgangspunt voor ons gemeente-zijn.

De beide wijkgemeenten komen 's zondags twee keer bij elkaar in de erediensten, die gehouden worden in de Augustijnenkerk en de Pauluskerk. In de zomermaanden wordt ook gebruik gemaakt van de Grote Kerk.

Wij hopen u hier een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de activiteiten die in onze wijkgemeenten plaatsvinden. Ook kunt u hier contactinformatie vinden van de kerkenraadsleden, commissies en leidinggevenden van de diverse verenigingen en clubs.


Rommelmarkt 2019

Rommelmarkt 2019

D.V. zaterdag 18 mei zal de tweejaarlijkse rommelmarkt weer worden gehouden rondom de Pauluskerk.
Alle spullen zijn welkom! Bij voorkeur brengen of laten ophalen op vrijdag 17 mei. Als dat niet lukt dan kunt u contact opnemen met Peter Brussé (06-83368319)

Reserveer alvast de data (17 mei opbouwen en 18 mei rommelmarkt)is in uw/jouw agenda, want zonder vrijwilligers kunnen we de rommelmarkt - die ook een gemeenteactiviteit is - niet organiseren!

Deze keer zal de opbrengst verdeeld worden over de TFC van Daan&Judith, TFC van Johan&Reinate, Missie voor Dordt en een nog nader te bepalen aktiepunt in de Pauluskerk.

Verdere informatie volgt te zijner tijd!

Gerrie van den Boogaard, Ebe Bruinsma, Peter Brussé, Janella Kasteleijn, Astrid Ruiter, Piet den Toom, Jurgen Visser, Petra van der Wulp en Rien Blokland


Aanmelden vrouwenuitje

Aanmelden vrouwenuitje

D.V. vrijdag 25 januari wordt de vrouwenavond gehouden in de Augustijnenkerk. Geef u op voor 15 januari via deze link. Bekijk hier de flyer.


Foto albums

Foto albums

Er zijn diverse updates gedaan in de foto albums. Deze zijn na inloggen te bekijken via het activiteiten menu.


Gemeenteavond

Gemeenteavond

In ons beleidsplan is vastgelegd dat onze wijkgemeenten in de eredienst de Statenvertaling gebruiken. Daarbij is ook besloten dat de kerkenraden zich beraden op het gebruik van de Herziene Statenvertaling in de eredienst. Dat is intussen gebeurd. Een door de kerkenraden ingestelde commissie heeft een rapport uitgebracht. Na twee maal over dit onderwerp te hebben gesproken, hebben de kerkenraden het besluit genomen zoals te lezen in deze brief.

Update 1 december: De presentaties van de gemeenteavond kunt u hier vinden.

De pagina is alleen zichtbaar als u bent ingelogd. U kunt inloggen door linksbovenin deze pagina in het menu "Actueel" te klikken op "Registreren of inloggen".


Bidstond

Bidstond

Bidstond Ontmoeting Met Vrouwen / Reformatorische scholen:
Elke 2e woensdag van de maand.
Tijd: 9.00 tot 10.30 uur.
Waar: Stratosfeerstraat 137 te Dordrecht

Bidstond: Open Doors, Women to Women
Elke 3e woensdag van de maand.
Tijd: 9.00 tot 10.30 uur.
Waar: Stratosfeerstraat 137 te Dordrecht

Informatie: Willeke van Dijke 06-21968776


Word maatje van een vluchteling

Word maatje van een vluchteling

Gastvrijheid is een Bijbelse opdracht. Jezus zegt: heb je naaste lief als uzelf. Het is mooi als we als kerkelijke gemeente vluchtelingen welkom heten en iets voor hen willen betekenen.
Vluchtelingen vinden het vaak moeilijk zelfstandig aansluiting te vinden in de Nederlandse maatschappij. Dat komt door taalproblemen en door verschillen in cultuur en geloofsbeleving. Ze hebben wel een sterke behoefte aan een sociaal netwerk, omdat ze familie en vrienden vaak hebben moeten achterlaten.
Vanuit onze gemeente zijn we als diaconie actief betrokken bij het Dordtse initiatief van samenwerkende kerken om vluchtelingen/statushouders te helpen om een netwerk om zich heen op te bouwen. Dat kan natuurlijk niet zonder Nederlanders (lees: gemeenteleden) die hen hierbij helpen, zodat ze straks zelf hun weg vinden in onze stad.
Voor het maatjesproject zijn we op zoek naar u/jou! Het is dankbaar werk, levert vaak onvergetelijke ervaringen op en kost je hooguit een dagdeel per maand. Doe je mee? Of wil je eerst meer weten? Contact de leden van de werkgroep: Janneke Clements (06-11532218) of Janella Kasteleijn (06-15151024).


Groot onderhoud Maarschalkerweerd-orgel Augustijnenkerk

Groot onderhoud Maarschalkerweerd-orgel Augustijnenkerk

Het Maarschalkerweerd-orgel van de Augustijnenkerk zal in 2019 groot onderhoud ondergaan.

Het door velen aangeduid als een mooi en uniek instrument, is in 1899 geplaatst door de orgelmaker Michael Maarschalkerweerd uit Utrecht. Het instrument heeft 27 stemmen, verdeeld over twee klavieren en pedaal.

Al langere tijd is het nodig om bijna wekelijks noodreparaties uit te voeren vanwege het gebrekkig of onbetrouwbaar functioneren van het orgel. Nu zijn uitgebreide herstelwerkzaamheden vereist.

Deze herstelwerkzaamheden die het normale onderhoud te boven gaan, zijn noodzakelijk voor het behoud van het monumentale instrument. De te herstellen onderdelen verkeren in een constructief slechte toestand en het herstel is nodig om andere in slechte staat verkerende onderdelen te kunnen herstellen c.q. vervangen. De werkzaamheden zijn passend bij de aard en karakteristieken van het Maarschalkerweerd-orgel, en zullen worden uitgevoerd door Elbertse Orgelmakers uit Soest onder advies van Jos Laus.

Lees meer

Inloggen

Registreren