• 02

Kerkdienst

De eerstvolgende kerkdienst is op:

Activiteit

De eerstvolgende activiteit is op:

Welkom

Namens de kerkenraden van de Hervormde wijkgemeenten 2 en 7 in Dordrecht heten wij u hartelijk welkom op deze website!

Het fundament van onze wijkgemeenten kan samengevat worden in één Naam: Jezus Christus. De Bijbel vormt hierbij het absolute uitgangspunt voor ons gemeente-zijn.

De beide wijkgemeenten komen 's zondags twee keer bij elkaar in de erediensten, die gehouden worden in de Augustijnenkerk en de Pauluskerk. In de zomermaanden wordt ook gebruik gemaakt van de Grote Kerk.

Wij hopen u hier een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de activiteiten die in onze wijkgemeenten plaatsvinden. Ook kunt u hier contactinformatie vinden van de kerkenraadsleden, commissies en leidinggevenden van de diverse verenigingen en clubs.


Afscheid ds. Van Wijk

Afscheid ds. Van Wijk

Afscheidsdienst

Op D.V. zondag 26 mei 2019 neemt ds. G. van Wijk afscheid van de Hervormde Gemeente te Dordrecht, wijkgemeente 2, vanwege zijn vertrek naar de Hervormde Gemeente te Hedel. De afscheidsdienst wordt gehouden in de Grote Kerk, Gelderse Kade 2 te Dordrecht en begint om 14.30 uur. Tijdens de dienst is er kinderoppas.

Voor parkeren, zie www.centrumparkeren.nl/dordrecht

Na de dienst is er gelegenheid om afscheid te nemen van ds. Van Wijk en zijn gezin in het hoogkoor.


Planning groot onderhoud Maarschalkerweerd-orgel

Planning groot onderhoud Maarschalkerweerd-orgel

Medio juni zal Orgelbouwer Elbertse uit Soest beginnen aan het groot onderhoud van het Maarschalkerweerdorgel. De verwachting is dat het werk medio december is afgerond.
Het orgel is deze periode niet beschikbaar. Begin juni wordt als vervangend instrument het Johannus-Monarke orgel uit de consistorie in de kerk geplaatst. Tijdens de openstelling van de Augustijnenkerk op de zaterdag zal gebruik worden gemaakt van de recent aangeschafte vleugel en waar mogelijk/noodzakelijk van het tijdelijke orgel.

Lees meer


Besluit fusie

Besluit fusie

De kerkenraden van de wijken 2 en 7 hebben na intensief beraad besloten om zich te voegen naar het besluit van de algemene kerkenraad om te fuseren met de Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam. Een toelichting op dit besluit willen de kerkenraden graag geven op een gemeente avond in juni. Diezelfde avond willen we u ook informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de gebouwen en de start van het beroepingswerk. Plaats en tijdstip worden nog bekendgemaakt. Intussen kunt u hier kennis nemen van de brief met het fusiebesluit die door de kerkenraden aan de algemene kerkenraad is verzonden. De presentatie die tijdens de vorige gemeente avond is gegeven over wat de fusie inhoudt, kunt u hier nalezen.


Statenvertaling - Herziene Statenvertaling

Statenvertaling - Herziene Statenvertaling

Zoals eerder met u is gecommuniceerd hebben de kerkenraden van de wijken 2 en 7 besloten om in de morgendienst de Herziene Statenvertaling te gaan gebruiken terwijl in de tweede dienst de Statenvertaling zal worden gebruikt. De kerkenraden willen deze keuze graag nader toelichten op een te houden gemeenteavond. Deze gemeenteavond zal plaatsvinden na de bijbellezing van donderdag 14 februari. Het is belangrijk dat deze beslissing door de gehele gemeente gedragen wordt en dat zorgpunten kunnen worden weggenomen. Belangrijk ook om gemeentebreed van elkaar te horen. De kerkenraden hopen op uw betrokkenheid, uw gebed en ook uw inbreng in dezen. Het gaat duidelijk niet om het bepalen van een standpunt, maar om het “meenemen van elkaar”, en een stuk verantwoording van beleid naar u als gemeente toe. Maakt u er gebruik van.

Update 1 december: De presentaties van de gemeenteavond kunt u hier vinden en hier vindt u de brief van de kerkenraad.

De presentatie is alleen zichtbaar als u bent ingelogd. U kunt inloggen door linksbovenin deze pagina in het menu "Actueel" te klikken op "Registreren of inloggen".


Bidstond

Bidstond

Bidstond Ontmoeting Met Vrouwen / Reformatorische scholen:
Elke 2e woensdag van de maand.
Tijd: 8:30 tot 10:30 uur.
Waar: Stratosfeerstraat 137 te Dordrecht

Bidstond: Open Doors, Women to Women
Elke 3e woensdag van de maand.
Tijd: 8:30 tot 10:30 uur.
Waar: Stratosfeerstraat 137 te Dordrecht

Informatie: Willeke van Dijke 06-21968776


Word maatje van een vluchteling

Word maatje van een vluchteling

Gastvrijheid is een Bijbelse opdracht. Jezus zegt: heb je naaste lief als uzelf. Het is mooi als we als kerkelijke gemeente vluchtelingen welkom heten en iets voor hen willen betekenen.
Vluchtelingen vinden het vaak moeilijk zelfstandig aansluiting te vinden in de Nederlandse maatschappij. Dat komt door taalproblemen en door verschillen in cultuur en geloofsbeleving. Ze hebben wel een sterke behoefte aan een sociaal netwerk, omdat ze familie en vrienden vaak hebben moeten achterlaten.
Vanuit onze gemeente zijn we als diaconie actief betrokken bij het Dordtse initiatief van samenwerkende kerken om vluchtelingen/statushouders te helpen om een netwerk om zich heen op te bouwen. Dat kan natuurlijk niet zonder Nederlanders (lees: gemeenteleden) die hen hierbij helpen, zodat ze straks zelf hun weg vinden in onze stad.
Voor het maatjesproject zijn we op zoek naar u/jou! Het is dankbaar werk, levert vaak onvergetelijke ervaringen op en kost je hooguit een dagdeel per maand. Doe je mee? Of wil je eerst meer weten? Contact de leden van de werkgroep: Janneke Clements (06-11532218) of Janella Kasteleijn (06-15151024).

Inloggen

Registreren