• 09

Kerkdienst

De eerstvolgende kerkdienst is op:

Activiteit

De eerstvolgende activiteit is op:

Welkom

Namens de kerkenraden van de Hervormde wijkgemeenten 2 en 7 in Dordrecht heten wij u hartelijk welkom op deze website!

Het fundament van onze wijkgemeenten kan samengevat worden in één Naam: Jezus Christus. De Bijbel vormt hierbij het absolute uitgangspunt voor ons gemeente-zijn.

De beide wijkgemeenten komen 's zondags twee keer bij elkaar in de erediensten, die gehouden worden in de Augustijnenkerk en de Pauluskerk. In de zomermaanden wordt ook gebruik gemaakt van de Grote Kerk.

Wij hopen u hier een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de activiteiten die in onze wijkgemeenten plaatsvinden. Ook kunt u hier contactinformatie vinden van de kerkenraadsleden, commissies en leidinggevenden van de diverse verenigingen en clubs.


Her-ingebruikname Maarschalkerweerd-orgel

Her-ingebruikname Maarschalkerweerd-orgel

De officiële ingebruikname van het gerestaureerde orgel vindt plaats op D.V. zaterdag 25 januari 2020 om 20:00 uur.

Op deze avond zullen hoofdorganist André Keijzer en adviseur Jos Laus het orgel laten horen in diverse composities. Verder worden er diverse (korte) toelichtingen gegeven en wordt er samen gezongen. Allen hartelijk welkom!

Het programma vindt u in de agenda op de website van de Augustijnenkerk


Geluidsinstallatie (3)

Geluidsinstallatie (3)

Door de werkgroep geluidsinstallatie is de ringleiding in kaart gebracht. Als u gebruik wilt maken van de ringleiding dan adviseren wij u om in een groen gearceerd gedeelte te gaan zitten.
Buiten de groen gearceerde gedeelten is de ontvangst slecht of is er helemaal geen ontvangst.

Aan de spraakverstaanbaarheid via de geluidsinstallatie wordt nog steeds gewerkt.

Plattegrond Augustijnenkerk ringleiding

Bekijk of download de plattegrond ringleiding (PDF bestand)


Klimaatbeheersing

Klimaatbeheersing

Kerken zijn lastig te verwarmen. Dat geldt in het bijzonder voor monumentale kerken. De temperatuur waarbij de meeste bezoekers zich behaaglijk voelen, is vaak ongunstig voor het vochtgevoelige historische interieur, en de stookkosten lopen flink op.

Het is de kunst een compromis te vinden in behaaglijkheid, behoud van het historisch erfgoed,  en energiegebruik. Voor het behoud van het historische gebouw, het interieur en het monumentale orgel is vooral de relatieve luchtvochtigheid van belang.

Gebleken is dat bij het stookgedrag van de laatste jaren schade aan het waardevolle interieur en gebouw ontstaan is. Om de juiste maatregelen te kunnen treffen, zijn gerichte metingen noodzakelijk.

Vooruitlopend hierop wordt de basis- en gebruikstemperatuur verlaagd. Ook tijdens de kerkdiensten zal de temperatuur lager zijn dan de afgelopen jaren. Wij hopen op uw begrip.

De kerkrentmeesters van wijk 2.


Bericht namens het Klein Convent te Dordrecht

Bericht namens het Klein Convent te Dordrecht

Vanwege de vraag naar een vervolg op de bijeenkomsten namens het Klein Convent Dordrecht hebben we hieraan gehoor gegeven.
Het thema van deze bijeenkomsten is: “Het werk van de Drieënige God tot zaligheid”.
D.V. dinsdag 26 november 2019 hoopt Dr. K. D. Goverts in de Christelijk Gereformeerde Kerk Centrum, Singel 192, te spreken over “Het werk van God de Vader tot zaligheid”.
D.V. woensdag 15 januari 2020 hoopt Hr. B. van den Boogaard in de Kandelaarkerk, Van Eesterenplein 230, te spreken over: “Het werk van God de Zoon tot zaligheid”.
D.V. woensdag 18 maart 2020 hoopt Ds. W.A. Zondag in de Augustijnenkerk, Voorstraat 216, te spreken over: “Het werk van God de Heilige Geest tot zaligheid”.
Deze bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.


Het is de wens van onderstaande leden van het Klein Convent Dordrecht dat deze samenkomsten tot zegen mogen zijn.
B. van den Boogaard, K.D. Goverts, J.C. de Groot, J.M. Haak, H. van der Ham, H. van den Heuvel, M. Maas, H.J. Stoutjesdijk, G.J.H. Vogel, W.A. Zondag, A. van der Zwan.


Word maatje van een vluchteling (update)

Word maatje van een vluchteling (update)

Vanuit de diaconie/Vluchtelingenwerk

Al een heel aantal gemeenteleden zijn al langer betrokken bij vluchtelingenwerk. Ook na de laatste oproep mochten we 13 reacties ontvangen en zijn er inmiddels al diverse matches gemaakt met de hulpvragers.

Omzien naar elkaar, ook naar hen die gevlucht zijn (kortere of langere tijd geleden) is een christelijke opdracht! Mooi – dankbaar - blij, dat we dit ook in onze gemeente zo ervaren!

Er zijn nog meer mogelijkheden om vluchtelingen te helpen. Wellicht zit er iets voor u/jou bij. Kijk hier voor de uitgebreide profielen die nog wachten op iemand die hen daarbij wil helpen.

Wil je eerst liever meer info? Contact de leden van de werkgroep: Janneke Clements (06-11532218) of Janella Kasteleijn (06-15151024).