• 24

Beleid kerkenraden inzake het coronavirus

De moderamina van de wijken 2 en 7 hebben op 23 maart vergaderd n.a.v. de ontwikkelingen rond het coronavirus. De notitie die u hier kunt vinden bevat de uitkomsten daarvan (laatste wijziging op 25 maart 11:00).

De live uitzendingen van 9.30 uur en 17.15 uur kunt elke zondag hier volgen. Onze collectedoelen vindt u hier.

Kerkdiensten

De eerstvolgende kerkdiensten:

Activiteit

De eerstvolgende activiteit is op:

Welkom

Namens de kerkenraden van de Hervormde wijkgemeenten 2 en 7 in Dordrecht heten wij u hartelijk welkom op deze website!

Het fundament van onze wijkgemeenten kan samengevat worden in één Naam: Jezus Christus. De Bijbel vormt hierbij het absolute uitgangspunt voor ons gemeente-zijn.

De beide wijkgemeenten komen 's zondags twee keer bij elkaar in de erediensten, die gehouden worden in de Augustijnenkerk en de Pauluskerk. In de zomermaanden wordt ook gebruik gemaakt van de Grote Kerk.

Wij hopen u hier een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de activiteiten die in onze wijkgemeenten plaatsvinden. Ook kunt u hier contactinformatie vinden van de kerkenraadsleden, commissies en leidinggevenden van de diverse verenigingen en clubs.


Diensten

Diensten

Hoe lieflijk hoe vol heilgenot. O HEER der legerscharen God. Zijn mij Uw huis en tempelzangen, Ps. 84: 1 (berijmd).

Hoe vaak hebben we dat (gedachteloos) gezongen? De afgelopen zondagen kon een klein deel van de gemeente de diensten in de kerk bijwonen, maar vanaf vandaag kan dat voorlopig niet meer. Hoe pijnlijk! Of niet? Vaak heb ik ouderen horen zeggen: ik kan de gang naar Gods huis niet meer maken, maar ik mis de diensten intens. Het samenzijn voor Gods aangezicht, het samen zingen, het samen bidden, het samen luisteren naar de preek, het samen vieren van het avondmaal. Het zou vreemd zijn als we dat missen, als we zeggen dat de diensten kunnen doorgaan vanwege de zegen van de techniek. Hoewel we dankbaar gebruik maken van de techniek, de maatregelen van de overheid opvolgen, en daar allemaal onze gedachten bij mogen hebben, moet het toch te denken geven dat God in deze gang van zaken ook de hand heeft. Het gebeuren waar we middenin zitten, raakt ook de kerkdiensten. Leven we als kerk net als de wereld? Of zijn we burgers van die andere wereld geworden? Wel op aarde, maar eigenlijk al in de hemel? Dwaas als we deze vragen niet onder ogen zien! Wijs als we het Woord laten spreken. Heere, waarvan moet ik me bekeren? Wat mag zo blijven? Wat geeft vrucht, wat is vruchteloos? Heere, laat dan mijn hart U toebehoren. En laat mij door de wereld gaan. Met open ogen, open oren. Om al uw tekens te verstaan.

Gezegende diensten toegewenst
Ds. M. Maas


Herderlijk schrijven ds. Maas

Herderlijk schrijven ds. Maas

Geliefde gemeente,

De coronacrisis vraagt al een hele tijd onze aandacht. Er zijn forse maatregelen genomen met grote gevolgen. Ouderen, gezinnen, werkenden, bedrijven, luchtvaart, toerisme worden erdoor geraakt. Dan blijkt dat een virus de wereld lam legt. Ook wat voor impact het heeft als iemand erdoor getroffen wordt en er zelfs aan bezwijkt. Hoe dan ook: iedere dode die te betreuren valt is er een teveel.

De gevolgen zijn ook merkbaar voor het kerkelijke leven. Kerkdiensten mogen weliswaar worden belegd, maar in zeer beperkte omvang, zodat we de techniek nodig hebben om met elkaar in contact te blijven. God is zo goed dat het Woord blijft klinken. Andere kerkelijke activiteiten gaan niet (meer) door. Agenda's zijn een stuk leger of worden op een andere wijze ingevuld.

Lees meer


Boodschappendienst

Boodschappendienst

De diaconie, hulpdienst en een aantal jongeren uit de gemeente hebben een boodschappendienst opgezet. Deze is bedoeld voor oudere gemeenteleden en gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid. Zij hoeven in deze tijd van Coronacrisis niet zelf hun boodschappen te doen, maar kunnen deze desgewenst laten bezorgen door een jongere uit de gemeente.

Wilt u hiervan gebruik maken? Meld u dan bij één van de volgende personen:
Gemeenteleden die bezocht worden door iemand van de PCD: Willemijn Holster. 06-27111845 / 078-6168892, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Alle anderen: Janella Kasteleijn. 06-15151024 / 078-6175977, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wil je/wilt u zelf helpen met bezorgen, of met eventuele andere hulpactiviteiten vanwege het Coronavirus? Neem contact op met Janella Kasteleijn.


Openstelling Augustijnenkerk

Openstelling Augustijnenkerk

Bericht aan de vrijwilligers die meewerken aan de openstelling van de Augustijnenkerk op de zaterdagen.

Evangelisatie en bestuur stichting behoud Augustijnenkerk laten weten dat hoe graag we ook de kerk open willen stellen voor het publiek (volgens het rooster vanaf zaterdag 4 april en volgende zaterdagen) we ons genoodzaakt zien om in het kader van de maatregelen rond het Coronavirus de opening voorlopig tot nader order uit te stellen.

Zodra de verandering in deze situatie optreedt, krijgt u daarover opnieuw bericht.

De openingsavond voor de vrijwilligers die gepland staat voor maandag 23 maart kan ook NIET doorgaan. We hopen op een later tijdstip alsnog een gelegenheid te vinden om elkaar als vrijwilligers te ontmoeten.


Brochure

Brochure "Het Maarschalkerweerd-orgel van de Augustijnenkerk te Dordrecht" uitgekomen!

Ter gelegenheid van de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel in 2019 is er een brochure uitgebracht met daarin o.a. de geschiedenis van het orgel en een uitgebreide beschrijving van het orgel en de restauratie.

U kunt de brochure:

  • Afhalen (€ 5,-) bij
    • Johan Mastenbroek, Burg. Beelaertspark 34, 3319 AV Dordrecht
    • Han Leentvaar, Eddingtonweg 18, 3318 BG Dordrecht
  • Online bestellen en laten opsturen (€ 10,-)
  • Kopen tijdens de zaterdag-openstelling (€ 5,-)

De opbrengst komt ten goede aan het orgelfonds.

Meer informatie en bestellen


Word maatje van een vluchteling (update)

Word maatje van een vluchteling (update)

Vanuit de diaconie/Vluchtelingenwerk

Al een heel aantal gemeenteleden zijn al langer betrokken bij vluchtelingenwerk. Ook na de laatste oproep mochten we 13 reacties ontvangen en zijn er inmiddels al diverse matches gemaakt met de hulpvragers.

Omzien naar elkaar, ook naar hen die gevlucht zijn (kortere of langere tijd geleden) is een christelijke opdracht! Mooi – dankbaar - blij, dat we dit ook in onze gemeente zo ervaren!

Er zijn nog meer mogelijkheden om vluchtelingen te helpen. Wellicht zit er iets voor u/jou bij. Kijk hier voor de uitgebreide profielen die nog wachten op iemand die hen daarbij wil helpen.

Wil je eerst liever meer info? Contact de leden van de werkgroep: Janneke Clements (06-11532218) of Janella Kasteleijn (06-15151024).

Inloggen

Registreren