• 02

Kerkdienst

De eerstvolgende kerkdienst is op:

Activiteit

De eerstvolgende activiteit is op:

Welkom

Namens de kerkenraden van de Hervormde wijkgemeenten 2 en 7 in Dordrecht heten wij u hartelijk welkom op deze website!

Het fundament van onze wijkgemeenten kan samengevat worden in één Naam: Jezus Christus. De Bijbel vormt hierbij het absolute uitgangspunt voor ons gemeente-zijn.

De beide wijkgemeenten komen 's zondags twee keer bij elkaar in de erediensten, die gehouden worden in de Augustijnenkerk en de Pauluskerk. In de zomermaanden wordt ook gebruik gemaakt van de Grote Kerk.

Wij hopen u hier een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de activiteiten die in onze wijkgemeenten plaatsvinden. Ook kunt u hier contactinformatie vinden van de kerkenraadsleden, commissies en leidinggevenden van de diverse verenigingen en clubs.


Orgel Augustijnenkerk

Orgel Augustijnenkerk

Het groot onderhoud aan het orgel in de Augustijnenkerk verloopt voorspoedig. De speeltafel is voor een groot deel gedemonteerd en het grootste deel van het pijpwerk is uit het orgel gehaald en vervoerd naar de werkplaats van orgelbouwer Elbertse in Soest. Daar wordt het grondig nagekeken en indien nodig gerepareerd of vernieuwd. Dat laatste wordt ook gedaan met alle onderdelen in het orgel waaraan de komende maanden zal worden gewerkt. Een aantal orgelpijpen die in het zicht staan (de zgn. frontpijpen) zal worden gecorrigeerd vanwege inzakking. Tevens zal de orgelbouwer de verzakking van de middentoren corrigeren c.q. stabiliseren. De verwachting is dat het orgel D.V. medio december weer bespeelbaar zal zijn.

Mede door subsidies van een zevental cultuurfondsen, de rijksoverheid, Stichting Behoud Augustijnenkerk en de vele giften is de financiering van dit groot onderhoud gedekt. Hiervoor mogen we dankbaar zijn! Naast het groot onderhoud aan het orgel zal ook de orgelgalerij worden opgeknapt en is er een regulier onderhoudsplan voor het orgel opgesteld. Voor deze financiering zal het orgelfonds blijven bestaan en giften blijven dan ook van harte welkom!

Het rekeningnummer van het orgelfonds is: NL28 INGB 0007 2275 68 ten name van St. Behoud Augustijnenkerk Dordrecht. Vermeldt dan op uw overschrijving ‘Orgelfonds’.


Word maatje van een vluchteling (update)

Word maatje van een vluchteling (update)

Vanuit de diaconie/Vluchtelingenwerk

Al een heel aantal gemeenteleden zijn al langer betrokken bij vluchtelingenwerk. Ook na de laatste oproep mochten we 13 reacties ontvangen en zijn er inmiddels al diverse matches gemaakt met de hulpvragers.

Omzien naar elkaar, ook naar hen die gevlucht zijn (kortere of langere tijd geleden) is een christelijke opdracht! Mooi – dankbaar - blij, dat we dit ook in onze gemeente zo ervaren!

Er zijn nog meer mogelijkheden om vluchtelingen te helpen. Wellicht zit er iets voor u/jou bij. Kijk hier voor de uitgebreide profielen die nog wachten op iemand die hen daarbij wil helpen.

Wil je eerst liever meer info? Contact de leden van de werkgroep: Janneke Clements (06-11532218) of Janella Kasteleijn (06-15151024).


Informatieavond orgel-onderhoud

Informatieavond orgel-onderhoud

Op 19 juni a.s. zal een informatieavond worden gehouden rond het groot onderhoud van het Maarschalkerweerd-orgel in de Augustijnenkerk te Dordrecht. Deze avond wordt georganiseerd door de commissie welke het project begeleidt. Jos Laus, adviseur bij het project, zal een korte toelichting geven op de voorgenomen werkzaamheden aan het orgel welke door de Fa. Elbertse uit Soest worden uitgevoerd. Jos Laus is bij uitstek kenner van Maarschalkerweerd-orgels. Andre Keijzer, hoofdorganist van de Augustijnenkerk zal eveneens aanwezig zijn. Ook is er de gelegenheid om een kijkje te nemen in het orgel.

Deze interessante avond begint om 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur met koffie. Toegang is gratis. Van harte welkom en breng gerust andere belangstellenden mee!


Bijbelleescursus

Bijbelleescursus

In september start een bijbelcursus over woorden die Jezus sprak: de zaligsprekingen, te vinden in Mattheus 5. We vragen u/jou mensen in je omgeving attent te maken op de cursus. Deel de flyer over de cursus uit, verwijs naar/lees de website met de info over de avonden. Neem contact op voor meer informatie of aanmelden. U die dit leest van hartelijk welkom.


Besluit fusie

Besluit fusie

De kerkenraden van de wijken 2 en 7 hebben na intensief beraad besloten om zich te voegen naar het besluit van de algemene kerkenraad om te fuseren met de Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam. Een toelichting op dit besluit willen de kerkenraden graag geven op een gemeente avond in juni. Diezelfde avond willen we u ook informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de gebouwen en de start van het beroepingswerk. Plaats en tijdstip worden nog bekendgemaakt. Intussen kunt u hier kennis nemen van de brief met het fusiebesluit die door de kerkenraden aan de algemene kerkenraad is verzonden. De presentatie die tijdens de vorige gemeente avond is gegeven over wat de fusie inhoudt, kunt u hier nalezen.


Statenvertaling - Herziene Statenvertaling

Statenvertaling - Herziene Statenvertaling

Zoals eerder met u is gecommuniceerd hebben de kerkenraden van de wijken 2 en 7 besloten om in de morgendienst de Herziene Statenvertaling te gaan gebruiken terwijl in de tweede dienst de Statenvertaling zal worden gebruikt. De kerkenraden willen deze keuze graag nader toelichten op een te houden gemeenteavond. Deze gemeenteavond zal plaatsvinden na de bijbellezing van donderdag 14 februari. Het is belangrijk dat deze beslissing door de gehele gemeente gedragen wordt en dat zorgpunten kunnen worden weggenomen. Belangrijk ook om gemeentebreed van elkaar te horen. De kerkenraden hopen op uw betrokkenheid, uw gebed en ook uw inbreng in dezen. Het gaat duidelijk niet om het bepalen van een standpunt, maar om het “meenemen van elkaar”, en een stuk verantwoording van beleid naar u als gemeente toe. Maakt u er gebruik van.

Update 1 december: De presentaties van de gemeenteavond kunt u hier vinden en hier vindt u de brief van de kerkenraad.

De presentatie is alleen zichtbaar als u bent ingelogd. U kunt inloggen door linksbovenin deze pagina in het menu "Actueel" te klikken op "Registreren of inloggen".


Bidstond

Bidstond

Bidstond Ontmoeting Met Vrouwen / Reformatorische scholen:
Elke 2e woensdag van de maand.
Tijd: 8:30 tot 10:30 uur.
Waar: Stratosfeerstraat 137 te Dordrecht

Bidstond: Open Doors, Women to Women
Elke 3e woensdag van de maand.
Tijd: 8:30 tot 10:30 uur.
Waar: Stratosfeerstraat 137 te Dordrecht

Informatie: Willeke van Dijke 06-21968776

Inloggen

Registreren