• 02

Link naar de diensten / Corona beleid

Onze erediensten worden live uitgezonden via YouTube. Via deze link kunt u zondags de dienst volgen. 

Hiervindt u de laatste update rond het Corona beleid (laatste aanpassing op 17 oktober).

Kerkdiensten

De eerstvolgende kerkdiensten:

Activiteit

De eerstvolgende activiteit is op:

Welkom

Namens de kerkenraden van de Hervormde wijkgemeenten 2 en 7 in Dordrecht heten wij u hartelijk welkom op deze website!

Het fundament van onze wijkgemeenten kan samengevat worden in één Naam: Jezus Christus. De Bijbel vormt hierbij het absolute uitgangspunt voor ons gemeente-zijn.

De beide wijkgemeenten komen 's zondags twee keer bij elkaar in de erediensten, die gehouden worden in de Augustijnenkerk en de Pauluskerk. In de zomermaanden wordt ook gebruik gemaakt van de Grote Kerk.

Wij hopen u hier een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de activiteiten die in onze wijkgemeenten plaatsvinden. Ook kunt u hier contactinformatie vinden van de kerkenraadsleden, commissies en leidinggevenden van de diverse verenigingen en clubs.


Kerstpakkettenactie

Meer nog dan andere jaren komt de roep vanuit Szalard en Paleu om weer een kerstpakkettenactie te houden. Corona heeft hard toegeslagen in beide gemeenten. De maatregelen zijn streng. Werkeloosheid neemt toe en daarmee ook de armoede.
We vragen uw hulp om de armsten van de gemeente een steuntje in de rug te geven en hen te bemoedigen.
De pakketten worden in Szalard en Paleu samengesteld door de kerkenraden. De omvang van de pakketten kan verschillend zijn en is afhankelijk van de gezinsomstandigheden. De levensmiddelen worden gekocht bij de plaatselijke winkeliers. Een gemiddeld kerstpakket kost ongeveer € 35,-
Het streven van ds.Laci Köteles in Paleu en ds. Varga Botond is om ook een christelijke handreiking te doen aan mensen die niet kerkelijk verbonden zijn.

Lees hier verder.


Thema-avond Schepping en evolutie

Woensdagavond 21 oktober vond de thema-avond over schepping en evolutie plaats, georganiseerd door de Hervormde vereniging Waarheid en Vrede. Oud-testamenticus Dr. K.D. Goverts gaf ons een bijzonder zicht op de Goddelijke openbaring, de volmaakte schepping, verlossing én de volmaakte Schrift. Prof. Dr. M.J. de Vries belichtte verschillende kanten van geloof, de praktijk van de wetenschap en wereldbeelden. Dit vormt samen een goede basis voor Bijbelgetrouwe christenen om inzicht te krijgen in de consequenties van de aanvaarding van de evolutietheorie. De avond is terug te luisteren op https://www.youtube.com/watch?v=G9ocBVP0X_k


De Stichting Behoud Augustijnenkerk zoekt... jou?

De Stichting Behoud Augustijnenkerk zoekt... jou?

De stichting is op zoek naar uitbreiding van het bestuur met een enthousiaste man of vrouw die thuis is in de professie van marketing en P.R.
Wie spreekt dit aan en is bereid om zijn of haar kwaliteiten in te zetten voor het behoud van de Augustijnenkerk voor de eredienst en de instandhouding van kerk en orgel?

De Stichting is gevraagd jaarlijks substantieel méér bij te dragen aan de instandhouding van de Augustijnenkerk. Dat zal niet gaan zonder de nodige inspanningen...

Lees meer


Donorregistratie. Wat zegt de Bijbel over mijn leven en lichaam?

Sinds 1 juli is de nieuwe Donorwet van kracht. Iedereen in Nederland vanaf 18 jaar kan er voor kiezen om wel of geen donor te worden, of dat iemand anders hierover mag beslissen. Als u niets invult, staat er bij uw naam ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Hebt u al een keuze gemaakt? Of denkt u er nog over na? Om behulpzaam te zijn bij het “Coram Deo” -voor Gods aangezicht- nemen van een beslissing over dit aangelegen thema heeft de hervormde vereniging Waarheid en Vrede een interview gehouden met onze oud-predikant Ds J. Belder en dhr. W. Meuleman, drager van een donorhart. Vanuit Gods Woord en eigen ervaring proberen zij u handvatten te geven. Wat zegt de Heere, onze Schepper, die de mens maakte tot een levende ziel, in Zijn Woord over ons leven en lichaam en wat betekent dat voor de beslissingen die wij nu nemen? Het interview is te zien op het youtube kanaal van de wijkgemeenten 2 en 7. 

Inloggen

Registreren