• 09

Welkom! Namens de kerkenraden van de Hervormde wijkgemeenten 2 en 7 in Dordrecht heten wij u hartelijk welkom op deze website!

Het fundament van onze wijkgemeenten kan samengevat worden in één Naam: Jezus Christus. De Bijbel vormt hierbij het absolute uitgangspunt voor ons gemeente-zijn.

De beide wijkgemeenten komen 's zondags twee keer bij elkaar in de erediensten, die gehouden worden in de Augustijnenkerk en de Pauluskerk. In de zomermaanden wordt ook gebruik gemaakt van de Grote Kerk.

Wij hopen u hier een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de activiteiten die in onze wijkgemeenten plaatsvinden. Ook kunt u hier contactinformatie vinden van de kerkenraadsleden, commissies en leidinggevenden van de diverse verenigingen en clubs.

Kerkdiensten

De eerstvolgende kerkdiensten:

Activiteiten

De eerstvolgende activiteiten:

“Een psalm van David. Tot U roep ik, HEERE! mijn Rotssteen, houd U niet als doof van mij af; opdat ik niet, zo Gij U van mij stil houdt, vergeleken worde met degenen, die in de kuil nederdalen,” Psalm 28:1

Ooit vertrouwde een vrouw me toe: “Mijn man kan zomaar drie dagen niets tegen me zeggen. Hij hult zich dan in stilzwijgen; wat ik ook vraag, wat ik ook zeg, hij blijft zwijgen. Vreselijk vind ik dat.” Heeft u weleens meegemaakt dat een dierbare u doodzweeg? Dat is toch te erg voor woorden? Maar als God niets meer tegen u zou zeggen? Zou u dat erg vinden? “Nee, want ik heb nog nooit Gods stem gehoord. En ik zou best willen dat God iets tegen me zei, maar dat gebeurt toch niet.” “Ja, want ik moet er niet aan denken, dat God niets meer tegen me zou zeggen. Daar zou ik niet mee kunnen leven.”

David is gewend dat God tot hem spreekt, maar ervaart nu; dat Hij zich houdt als een dove, als iemand die zich hult in stilzwijgen. Als God blijft zwijgen, gaat hij letterlijk stuk. Dan kunnen de mensen hem maar beter begraven. Dan is het leven eigenlijk voorbij. David is vuurbang (=doodsbang) om geen enkele reactie te krijgen op z’n smeekgebed. Al zou God slechts een woord spreken, dan zou hij al blij zijn…

Waarom zwijgt God? David is toch Gods kind en de man naar Zijn hart? Ja, maar God is Zijn kind niets verplicht. Hij kan zich hullen in stilzwijgen. Als God zwijgt, is Hij ver weg (Ps. 35:22). Als God zwijgt, komt Hij niet (Ps. 50:3). Als God zwijgt, is dat een onheilspellend teken van Zijn toorn. Heeft David iets gedaan waardoor God zwijgt? Ach, zijn gebed om genade spreekt boekdelen…

Blijft God zwijgen? Krijgt David geen woord meer van God?

Ik hoor de meerdere David; Jezus Christus smeken in Gethsémané: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan.’ Er komt geen antwoord. Hij moet opstaan en doorgaan naar het kruis. Ik zie Hem hangen en hoor Hem schreeuwen: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ De Vader zwijgt. Jezus gaat dood het graf in. Hij doet dat voor mensen, die niet bang zijn voor een zwijgende God en Zijn Zoon dwingen om te praten. Zulke mensen heeft God niets te zeggen, behalve dat Hij hen het oordeel aanzegt…

Als het over het oordeel gaat, en over zonde en schuld, dan hebben we het liefste dat God niets zegt. Maar dat zal veranderen, als we ons laten zeggen dat we het eeuwige oordeel hebben verdiend en onder het oordeel terechtgekomen zijn. Dan geeft God wel antwoord! ‘Heere, gedenk aan mij als U in uw Koninkrijk zult gekomen zijn.’ Waarop Jezus zegt: ‘Heden, zult U met Mij in het paradijs zijn.’ Herkenbaar?

Voor veroordeelde mensen heeft God een vrijsprekend woord. Daar heeft David op gehoopt. Dat heeft hij gekregen. Daarom zingt hij in Psalm 28 Gods lof.

God spreekt altijd op het juiste moment!

Lezen: Psalm 28.
Zingen: Psalm 42:4 en 5.

Namens de protestantse contact dienst en de wijkkerkenraden van de Augustijnenkerk en Pauluskerk,
ds. M. Maas, januari 2019.

Inloggen

Registreren