• 08

Welkom! Namens de kerkenraden van de Hervormde wijkgemeenten 2 en 7 in Dordrecht heten wij u hartelijk welkom op deze website!

Het fundament van onze wijkgemeenten kan samengevat worden in één Naam: Jezus Christus. De Bijbel vormt hierbij het absolute uitgangspunt voor ons gemeente-zijn.

De beide wijkgemeenten komen 's zondags twee keer bij elkaar in de erediensten, die gehouden worden in de Augustijnenkerk en de Pauluskerk. In de zomermaanden wordt ook gebruik gemaakt van de Grote Kerk.

Wij hopen u hier een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de activiteiten die in onze wijkgemeenten plaatsvinden. Ook kunt u hier contactinformatie vinden van de kerkenraadsleden, commissies en leidinggevenden van de diverse verenigingen en clubs.

Kerkdiensten

De eerstvolgende kerkdiensten:

Activiteiten

De eerstvolgende activiteiten:

Geliefde gemeente,

De coronacrisis vraagt al een hele tijd onze aandacht. Er zijn forse maatregelen genomen met grote gevolgen. Ouderen, gezinnen, werkenden, bedrijven, luchtvaart, toerisme worden erdoor geraakt. Dan blijkt dat een virus de wereld lam legt. Ook wat voor impact het heeft als iemand erdoor getroffen wordt en er zelfs aan bezwijkt. Hoe dan ook: iedere dode die te betreuren valt is er een teveel.

De gevolgen zijn ook merkbaar voor het kerkelijke leven. Kerkdiensten mogen weliswaar worden belegd, maar in zeer beperkte omvang, zodat we de techniek nodig hebben om met elkaar in contact te blijven. God is zo goed dat het Woord blijft klinken. Andere kerkelijke activiteiten gaan niet (meer) door. Agenda's zijn een stuk leger of worden op een andere wijze ingevuld.

We belijden dat God regeert en met alles te maken heeft en dus ook met deze coronacrisis. Hij heeft te maken met goed én kwaad. Laten we tevens bedenken dat andere schokkende zaken helaas dagelijks doorgaan en niet of nauwelijks door de media worden benoemd, zoals de vele abortussen die dit jaar al zijn gepleegd en de euthanasieverzoeken die zijn toegepast, de vele mensen die om andere medische redenen zijn overleden, de vele verkeersdoden die vielen en de vele vluchtelingen die in de tang zitten. De coronacrisis moeten we niet onderschatten, maar wel in perspectief plaatsen. Duidelijk is dat de wereld geen fijne plek is. Dat is onze schuld. Wij hebben er een puinhoop van gemaakt en God blijft genade geven.
Hoe bijzonder! Ons past berouw en boete tot de Levende.

Ik werd bepaald bij Jesaja 26: 20:
"Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u, verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is".

Het is een tekst(gedeelte) om over te mediteren en om te praktiseren. We leven in de lijdensweken. Opnieuw ontvangen we de gelegenheid om het lijden en sterven van Christus te overdenken, die de schuld van daders en het leed van slachtoffers op zich heeft genomen.

Zie, het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt (Joh. 1: 29). Laat alle lijnen van ons leven leiden naar het Lam, want om Hem gaat het en Hij blijft tot in eeuwigheid. We zijn op weg naar Pasen. Bedenk waar Pasen is begonnen. Achter de steen! God gaf de dood zo'n dreun, zodat Zijn Zoon kon uittreden. Wie op Hem ziet en Hem vertrouwt, heeft het eeuwige leven. Deze hoop en dit houvast houdt ons gaande.

Ik wens iedereen Gods nabijheid en de vrede van Christus toe. In het bijzonder onze ouderen, alleenstaanden, rouwenden en zij die een moeilijke tijd doormaken.

Ds. M. Maas

Inloggen

Registreren