• 11

Kerkdiensten

De eerstvolgende kerkdiensten:

Activiteiten

De eerstvolgende activiteiten:

Het coronavirus heeft veel impact op het maatschappelijk en kerkelijk leven. Voor veel ouderen en zieken wordt de wereld erg klein. Fijn om te merken dat we waar mogelijk elkaar bijstaan. De diakenen zijn echt dienend bezig. Dames van de PCD verzetten heel veel werk. Dienstbetoon in Dordt vanuit een diaconaal en pastoraal hart doet weldadig aan. Geheel in lijn met Galaten 6: Draagt elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Veel van wat in onze beleving vanzelfsprekend was, valt weg: winkelen, familiebezoek, schoolleven, werk, inkomsten, etc.. We zijn als het eropaan komt kwetsbare mensen. We zien veel leed en mensen die lijden. Het is Gods megafoon die ons allen aanspreekt en terugroept naar Hem. Verschillende dingen vallen zomaar weg. Zodoende komen er ook open plekken in onze agenda’s. Laten we die tijd besteden aan wat onze ziel zo nodig heeft, maar wat er vaak snel bij inschiet: stille tijd, tijd voor de bijbel en tijd om te bidden.

Een hartelijke groet aan u en jou, vooral voor zieken, ouderen en alleenstaanden en allen Gods nabijheid gewenst. Ds. M. Maas

Inloggen

Registreren