• 07

Welkom! Namens de kerkenraden van de Hervormde wijkgemeenten 2 en 7 in Dordrecht heten wij u hartelijk welkom op deze website!

Het fundament van onze wijkgemeenten kan samengevat worden in één Naam: Jezus Christus. De Bijbel vormt hierbij het absolute uitgangspunt voor ons gemeente-zijn.

De beide wijkgemeenten komen 's zondags twee keer bij elkaar in de erediensten, die gehouden worden in de Augustijnenkerk en de Pauluskerk. In de zomermaanden wordt ook gebruik gemaakt van de Grote Kerk.

Wij hopen u hier een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de activiteiten die in onze wijkgemeenten plaatsvinden. Ook kunt u hier contactinformatie vinden van de kerkenraadsleden, commissies en leidinggevenden van de diverse verenigingen en clubs.

Kerkdiensten

De eerstvolgende kerkdiensten:

Activiteiten

De eerstvolgende activiteiten:

Het ontbreken van de condens strepen van de vliegtuigen is een teken in de lucht dat onze samenleving is stilgevallen. De eerste christelijke keizer Constantijn de Grote zag vlak voor een veldslag het teken van een oplichtend kruis in de lucht, en hij hoorde: In dit teken zul je overwinnen. Als christelijke gemeente belijden we dat onze Heere en Heiland aan het kruis alles heeft gedaan wat bij God gedaan moest worden. Hij heeft de overwinning uit het vuur gesleept over de grootse vijanden: zonde en dood. In Hem zijn we als gelovigen meer dan overwinnaars, in leven en sterven Zijn eigendom. Hoe ik dit alles persoonlijk momenteel ervaar? Hoewel vrees voor de hand ligt, is het de vreugde van de Heere die me motiveert om in deze bijzondere tijden door te gaan. Opnieuw ga ik het Paasevangelie verkondigen en zeggen dat de Heere waarlijk is opgestaan. God kan niet liegen. Dat is onmogelijk. Nee, er is nog niet veel van te zien (Kol. 3:1-4), maar daarmee is het niet minder werkelijk. Mijn leven is veilig opgeborgen door Christus bij God. Kan het veiliger! Dat denken vanuit de hemel, vanuit de overwinning op de macht van de dood motiveert en stimuleert enorm. Tegelijk brengt dat ook eenzaamheid met zich mee. Die overtuiging van Hogerhand wordt snel verdacht gemaakt. Natuurlijk sta ik als gelovige en voorganger ook bij tijden te trillen op m’n benen, want wat ik zie en hoor is aangrijpend. Als je niet uitkijkt, ga je mee huilen met de beren in het bos en allerlei rare dingen roepen. Maar hoe sneller ik me begeef tot het korte en krachtige evangelie ‘Hij is hier niet, want Hij is opgewekt", hoe beter het is. De rust keert terug, de vreugde ook! Hopelijk zien we allen uit naar de volle openbaring van Christus wanneer allen die Hem lief kregen de ‘krans' (in het Latijn: corona) van de rechtvaardigheid uit Zijn hand ontvangen.

Ik wens u allen goede en gezegende dagen van vieren en gedenken! Ds. M. Maas

Inloggen

Registreren