• 07

Commissies

Evangelisatie

Evangelisatie

Evangelisatie is een bijbelse opdracht. Als gemeente in Dordrecht hopen we een lichtend licht te zijn voor onze naasten in de stad. Wanneer we als gemeenteleden echte leesbare brieven zijn, stralen we dit ook uit naar onze naasten in Dordrecht. Met onze activiteiten hopen we dat mensen geraakt worden en hun leven aan Christus geven. Alle vrijwilligers die betrokken zijn worden een paar keer per jaar hiervoor toegerust.

 

Lees meer


Zending

Zending

De zendingscommissie wil betrokkenheid creëeren van gemeenteleden bij de zending en het zendingsbewustzijn vergroten. In de eerste plaats is gebed hierbij van groot belang. De commissie organiseert allerlei activiteiten om gelden in te zamelen ten gunste van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en andere zendingsorganisaties. De commissie bestaat momenteel uit 6 leden.

Lees meer


Hulpactie Roemenië

Hulpactie Roemenië

Kort na de revolutie in Roemenië in 1989 werd de commissie Hulpactie Roemenië opgericht, onder verantwoording van de Diaconie van de Hervormde gemeente Dordrecht.

Onze doelstelling is het bieden van structurele hulp aan christelijke gemeenten en organisaties in Roemenië. Indien nodig wordt ook noodhulp geboden. Kernbegrippen hierbij zijn christelijke naastenliefde, eigen inbreng en actieve participatie van de ‘ontvangende partij’, en het versterken van de capaciteiten van de ‘ontvangende partij’.

Lees meer


HGJC

HGJC

Het jeugdwerk dat in onze beide wijkgemeenten plaatsvindt, wordt gecoördineerd door de Hervormd Gereformeerde Jeugd Commissie (HGJC). De HGJC werkt onder verantwoording van de wijkgemeenten 2 en 7. Jaarlijks wordt er een kaderavond georganiseerd, om leidinggevenden in het jeugdwerk toe te rusten.

Lees meer


Orgel

Orgel

In de erediensten neemt het zingen van de liederen een belangrijke plaats in. God troont op de lofzangen van Israel (Psalm 22:4).

Het doel van de orgelcommissie is om dit orgelspel in de erediensten verantwoord en tot eer van God te laten verlopen en daartoe zaken die hiermee te maken hebben af te stemmen. 

De belangrijkste taak van de orgelcommissie is het op een verantwoord niveau houden van de begeleiding van de gemeentezang voor zowel de wijken 2 als 7.

Lees meer


Gemeentedag

Gemeentedag

De gemeentedag is een dag waarop ruimte is voor bezinning, zang en ontmoeting en daarnaast allerlei sportieve, creatieve en ontspannende activiteiten. Het thema van de laatste gemeentedag in 2018 was: "Alles op zijn plek - door Christus verbonden".

Lees meer

Inloggen

Registreren