• 08
Evangelisatie is een bijbelse opdracht. Als gemeente in Dordrecht hopen we een lichtend licht te zijn voor onze naasten in de stad. Wanneer we als gemeenteleden echte leesbare brieven zijn, stralen we dit ook uit naar onze naasten in Dordrecht. Met onze activiteiten hopen we dat mensen geraakt worden en hun leven aan Christus geven. Alle vrijwilligers die betrokken zijn worden een paar keer per jaar hiervoor toegerust.
 
Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. (2 Korinthe 5:20)
 
Wilt u materiaal gebruiken om te kunnen evangeliseren.
Hieronder vindt u een serie folders aan de hand van onze geloofsbelijdenis:
Folder 1Geloof in God als uw Vader
Folder 2Geloof in Jezus als Zoon van God
Folder 3Geloof in Jezus, God en Mens
Folder 4Geloof in Jezus die stierf voor zondaren
Folder 5Geloof in Jezus die de dood overwon
Folder 6Geloof in Jezus die in de hemel regeert
Folder 7Geloof in Jezus als Redder en Rechter
Folder 8Geloof in Gods Geest die in u wil werken
Folder 9Geloven doe je niet alleen
Folder 10Geloof... in vergeving van zonden
Folder 11Geloof... in nieuw leven
Folder 12Geloof... in eeuwig leven
Inloggen

Registreren