• 09

Verwoorden van het geloof: een handreiking.

Veel mensen houden zich bezig met de vragen over het christelijk geloof. Misschien heeft u zelf onlangs een gesprek met iemand gehad waarin basale vragen werden gesteld waar u niet direct een vlot antwoord op wist. Op deze pagina geven we bij enkele vragen mogelijke reacties.
 
Ook als u geïnteresseerd bent in het christelijk geloof, biedt de onderstaande tekst u meer informatie over belangrijke aspecten in het christelijk geloof.

Waarom het christelijk geloof?

Er zijn veel verschillende godsdiensten in de wereld en dat maakt het best verwarrend. Wie heeft er nu gelijk? En kun je dat eigenlijk wel zeggen, dat één godsdienst de juiste is? En waarom dan juist het christelijk geloof?
 
Jezus Christus zegt over zichzelf dat Hij de Weg is door wie mensen bij God kunnen komen. In veel godsdiensten moet je zelf ‘op weg’ gaan. Het is dan belangrijk om je toe te wijden aan regels en voorschriften en rituelen. Om bij God of ‘het hogere’ te komen moet je als mens ‘op weg gaan naar God’. Christenen geloven dat God in Jezus Christus als mens op aarde is gekomen. Jezus leefde in Palestina, aan het begin van de jaartelling. Veel van zijn woorden zijn in de Bijbel opgeschreven. Jezus maakt duidelijk dat mensen niet zelf een weg naar God kunnen maken door zich te houden aan regels en voorschriften, maar dat God zelf een weg naar Hem heeft gegeven. Jezus zegt: ‘Ik ben die Weg. Als je Mij ziet, heb je God, de Vader, gezien. Niemand kan tot God komen dan alleen via Mij.’
 
Jezus was niet maar een wijze man, een Joodse leraar die een goed leven leidde. Hij gebruikte voor zichzelf uitspraken die alleen voor God gebruikt werden. Daarmee maakte Hij duidelijk dat Hij op een bijzondere manier met God verbonden was en dat Hij één was met God de Vader. Niet voor niets wordt Hij de Zoon van God genoemd. Veel mensen geloofden dat echter niet en Jezus is door hen gedood aan een kruis (zie hieronder, over Goede Vrijdag). Dat leek het einde te betekenen voor Jezus. En het zou dan de vraag zijn of Jezus wel gelijk had in wat Hij over zichzelf vertelde. Als dit het einde was van Jezus dan was Hij gewoon ‘de zoveelste religieuze man’ die een godsdienst creëerde.
 
Maar Jezus bleek het toch bij het rechte eind te hebben. Na drie dagen stond Jezus op uit de dood! En omdat niemand uit zichzelf uit de dood kan opstaan, moet dat wel een daad van God zijn. God zette als het ware een streep onder het leven van Jezus en over alles wat Jezus heeft gezegd. De opstanding van Jezus maakt duidelijk dat Jezus betrouwbaar is in wat Hij vertelde. Hij is de Weg voor mensen om bij God te komen.
 
De opstanding is geen mooi verhaal: het is een historische gebeurtenis. Er zijn honderden mensen die Jezus hebben gezien na zijn opstanding. Zelfs enkele van de oorspronkelijke tegenstanders van Jezus getuigen dat zij Hem hebben ontmoet na zijn opstanding. En christenen geloven dat Jezus ook nu leeft, in de hemel bij God. Hij is niet opnieuw gestorven. Dat betekent dat Jezus ook nu voor mensen de Weg is door wie zij tot God kunnen komen. En dat is uniek.

Waarom lezen in de Bijbel?

Omdat in de Bijbel woorden van God en woorden over God staan geschreven. Ook staan in de Bijbel woorden van Jezus, en is er veel te vinden over Zijn betekenis voor mensen. Door uit de Bijbel te lezen kun je meer over God te weten komen. Ook kun je in de Bijbel lezen hoe je je leven vorm kunt geven zoals God dat wil. Als je het fijn zou vinden om de Bijbel met anderen door te lezen, kun je deelnemen aan een Bijbelcursus.

Waarom bidden?

Jezus heeft geleerd dat de gelovigen God als hun Vader mogen aanspreken. God is niet onpersoonlijk, maar wil juist een persoonlijke relatie met mensen aangaan. God heeft beloofd dat Hij voor mensen zorgt en bij hen is in alle situaties. Dat betekent dat je ook met God in gesprek kunt gaan, dat je tegen Hem kunt vertellen wat je bezighoudt, waar je dankbaar voor bent of wat je vragen zijn. Dat is niet een gesprek zoals tussen twee mensen, maar God luistert wel naar ons en geeft aan ons wat nodig is. Daarom is bidden belangrijk.
 
Er zijn bepaalde vormen waarin je kunt bidden, zoals in een geknielde houding, met gevouwen handen en gesloten ogen of juist met je handen omhoog. Een gebed kan persoonlijk zijn, met eigen woorden. Maar er zijn ook bepaalde gebeden die al geformuleerd zijn die je kunt bidden. Maar bij het bidden is het vooral belangrijk om je er van bewust te zijn dat je tegen God gaat praten.

Waarom naar de kerk?

God is niet opgesloten in een kerkgebouw. Maar God is wel aanwezig waar christenen bij elkaar zijn. Christenen ontmoeten elkaar regelmatig en op verschillende momenten in de week, maar de kerkdiensten op zondag zijn de belangrijkste ontmoetingen. Daar komen alle christenen van een bepaalde gemeenschap bij elkaar – en God dus ook – om samen te zingen, te bidden en uit de Bijbel te lezen en te luisteren naar de betekenis daarvan. Dat kun je alleen doen, maar het is ook belangrijk om dat met andere christenen te doen. Zo wordt duidelijk dat God niet alleen van betekenis is voor ons persoonlijk leven, maar ook voor de contacten die we hebben met anderen. Als het goed is kun je in de kerk merken dat mensen het waardevol vinden om elkaar en nieuwe mensen te ontmoeten.
 
Wilt u een kerkdienst bij wonen? Welkom!

Wat zijn de belangrijkste christelijke feesten?

Kerst

Met Kerst vieren christenen dat Jezus is geboren. Omdat Jezus zo één is met God, kun je zeggen dat God in Jezus als mens werd geboren. Kerst markeert het begin van het aardse leven van Jezus en het begin van de uitwerking van Gods plan met Jezus (zie hieronder, bij Goede Vrijdag).
 
Het bijzondere aan deze geboorte is de onopvallende manier waarop dit gebeurd is. De geboorte was geen journaalitem en er kwamen niet vanuit de hele wereld reacties. Jezus werd niet in één of ander paleis geboren, maar heel bescheiden in een stal. Hij was heel ‘gewoon’ om alle afstand tussen ons en hem weg te nemen. Dat typeert Jezus: Hij wacht niet af of wij ons met Hem inlaten, maar Hij komt naar mensen toe in de eigen context, op ons eigen niveau. Hij is een mens onder de mensen. In de ontmoeting worden mensen verrast dat hij meer is dan een mens. In Jezus worden we verrast door God zelf!

Goede vrijdag en Pasen

Goede Vrijdag is de dag waarop Jezus aan een kruis gedood werd. God had dat zeker kunnen tegenhouden, maar de dood van Jezus maakte onderdeel uit van het plan van God. Jezus bracht met zijn dood een offer aan God, in de plaats van mensen. Daardoor is er vergeving mogelijk voor fouten en verkeerde keuzes die mensen maken. Als wij de verantwoordelijkheid daarvoor zelf zouden moeten dragen, is er geen leven met God mogelijk. Maar God heeft mensen zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, zodat ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven ontvangt (Joh. 3:16). Toen Jezus stierf, riep Hij: ‘Het is volbracht!’. Daarmee maakte Jezus duidelijk dat Gods plan helemaal uitgevoerd was.
 
Enkele dagen later, op de zondagmorgen na Goede Vrijdag, stond Jezus weer op uit de dood. Dat vieren christenen met Pasen. Hierboven werd al duidelijk wat de betekenis van de opstanding is: God zet een streep onder de betekenis van Jezus’ leven en dood. In de opstanding wordt ook duidelijk dat de dood niet het einde is. Wie gelooft in Jezus, deelt met Hem in een leven waarin de dood niet meer het laatste woord heeft. Na de dood is er een leven zonder einde, bij God.

Pinksteren

God heeft alles gedaan om de mensen een hand te reiken, om hen te kunnen redden. Wij mensen kunnen daar echter helemaal geen boodschap aan hebben. Met Pinksteren is God nog een stap verder gegaan. Hij is door zijn Geest in ons gekomen, om ons oog te geven voor wat hij voor ons gedaan heeft. De Bijbel zegt over de Heilige Geest dat hij ons leidt, ons leert wie God is en wie Jezus is en ons steeds weer herinnert aan Gods Woord. Als de Heilige Geest in je komt, ontdek je gaandeweg wie Jezus is en wat Zijn bedoeling is.
Inloggen

Registreren