• 07
Jezus zelf geeft aan Zijn discipelen en daarmee aan allen die Hem volgen de opdracht om van Hem te getuigen. Die opdracht geldt dus ook voor ons als gemeente in Dordrecht. De apostel Paulus schrijft hierover dat de gemeenteleden als lichten in de wereld schijnen in het midden van een krom en ontaard geslacht (Filippenzen 2 vers 15).
 
Als gemeente evangeliseren we in diverse vormen naar verschillende doelgroepen. De kern daarbij is echter dat we als christenen licht verspreiden. We dienen herkenbaar te zijn, op te vallen doordat we licht geven in deze donkere wereld. En dat licht is niets anders dan het uitleven en doorgeven van de boodschap van Gods genade. Een licht zijn in deze wereld is mogelijk met de hulp van God. God geeft ons die hulp!

Tijdens de toerustingsavonden die de evangelisatie commissie meerdere keren per jaar organiseert, bemoedigen we elkaar vanuit de Bijbel en vanuit wat we zelf hebben meegemaakt van Gods werk in mensen, en bidden we voor elkaar. Maar het is ook belangrijk om met elkaar na te denken over moeilijke vragen die je zomaar gesteld kunnen worden, en over wat er in een gesprek over het geloof allemaal op de achtergrond kan spelen. Op deze manier steunen we elkaar en geven we elkaar handreikingen om de goede boodschap van Gods genade op een duidelijke manier aan anderen te vertellen.
 

Of u of jij nu actief betrokken bent bij een evangelisatieactiviteit van onze gemeente, of in uw/jouw eigen omgeving te maken hebt met niet-christenen: voor ieder van ons is het een opdracht om in onze levenshouding en in onze woorden een lichtpunt te zijn voor de mensen om ons heen. En door middel van de toerustingsavonden wil de evangelisatie commissie iedereen ondersteunen in die opdracht. Om zelf toegerust te worden en om te ervaren dat je er niet alleen voor staat.
Van harte welkom.

Inloggen

Registreren