• 02

Hulpactie Roemenië

Kort na de revolutie in Roemenië in 1989 werd de commissie Hulpactie Roemenië opgericht, onder verantwoording van de Diaconie van de Hervormde gemeente Dordrecht.

Onze doelstelling is het bieden van structurele hulp aan de christelijke gemeente van Szalárd. Indien nodig wordt ook noodhulp geboden. Kernbegrippen hierbij zijn christelijke naastenliefde, eigen inbreng en actieve participatie van de ‘ontvangende partij’, en het versterken van de capaciteiten van de ‘ontvangende partij’.

Van noodhulp naar structurele hulp

Vele goederen zijn vanaf 1990 naar Roemenië gegaan. De eerste hulptransporten bestonden vooral uit primaire levensbehoeften: eten, kleding, medicijnen en verbandmiddelen. De laatste jaren kon de aandacht meer gericht worden op structurele hulp. Verschillende projecten zijn reeds afgesloten of in een afrondende fase. Het uitgangspunt hierbij is: stimuleer het Roemeense volk om zelf projecten ter hand te nemen en lever hen de (financiële) middelen, bij voorkeur van eigen bodem. Daarnaast blijft hulp in primaire levensbehoeften steeds noodzakelijk.

Aandachtsgebied

Sinds 1993 richt de commissie zich vooral op de christelijke gemeente van ds. Borzási in Szalárd, 30 km van de grens in westelijk Roemenië.

Financiën

De realisatie van projecten en noodhulp is geheel afhankelijk van giften. Daarvoor worden verschillende acties georganiseerd. En telkens weer worden harten geneigd om te geven. God daarvoor de eer! De penningmeester kan u jaarlijks een overzicht geven van de inkomsten en de uitgaven.

Contacten Szalárd

Twee keer per jaar wordt de gemeente van Szalárd bezocht door twee commissieleden. Zij inspecteren de vorderingen mbt de lopende projecten, inventariseren de noden en behoeften en verstevigen de onderlinge band. De reiskosten worden vergoed door de diaconie der Hervormde Gemeente te Dordrecht.

Nieuwsbrief

Drie keer per jaar geeft de commissie een nieuwsbrief uit waarin de actuele ontwikkelingen worden vermeld. Deze wordt uitgereikt op zondagochtend voor aanvang van de kerkdienst.

Nieuwsbrief 41
Nieuwsbrief 40
Nieuwsbrief 39
Nieuwsbrief 38
Nieuwsbrief 37
Nieuwsbrief 36
Nieuwsbrief 35
Nieuwsbrief 34
Nieuwsbrief 33

Commissieleden

C. van Utrecht, voorzitter
Tel: 078-6144622
T. Oosterwijk sr., secretaris
Tel: 078-6163861
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
P. Theunisse, penningmeester
Tel: 078-6311840
L. Reedeker, lid
Tel: 078-6137077
K. Bom-Nieuwenhuize, lid
Tel: 078-6165764 
A. Soare, lid
Tel: 078-3150280

Giften

Giften kunt u storten op nummer IBAN: NL20 INGB 0000 105099, ten name van ‘Hulpactie Roemenië’, diaconie Herv. Gem. Dordrecht

Inloggen

Registreren