• 02

Introductie

In de erediensten neemt het zingen van de liederen een belangrijke plaats in. God troont op de lofzangen van Israel (Psalm 22:4).

Het doel van de orgelcommissie is om dit orgelspel in de erediensten verantwoord en tot eer van God te laten verlopen en daartoe zaken die hiermee te maken hebben af te stemmen.

De belangrijkste taak van de orgelcommissie is het op een verantwoord niveau houden van de begeleiding van de gemeentezang voor zowel de wijken 2 als 7.

Daarnaast vervult de commissie taken als:

  • het adviseren van de kerkentmeesters m.b.t. orgelzaken;
  • het in stand houden (onderhouden) van de orgels;
  • contactorgaan voor de vaste organisten:
  • promotie van het orgel, ook bij jongeren om zo ook in de toekomst steeds bekwame organisten te hebben.

De aangestelde organisten van onze beide kerken participeren in deze commissie; het is de plaats waar ze elkaar ontmoeten en de zaken betreffende de eredienst bespreken en afstemmen. Verder hebben kerkrentmeesters van beide kerkeraden zitting in de commissie.

Inloggen

Registreren