• 11

Collectedoelen

Tijdens de kerkdiensten zijn er drie collectes: twee rondgangen tijdens de dienst en één bij de uitgang. De eerste collecte is altijd een diaconale collecte. De tweede collecte is bestemd voor een specifiek kerkrentmeesterlijk doel. In het rooster hieronder kunt u per kerkdienst zien waarvoor de collecte bestemd is. De derde collecte, bij de uitgang, is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en wordt vooral aangewend voor de kosten van de traktamenten van predikanten, kosters en organisten.

Bij de uitgang treft u ook nog zendingsbussen aan en offerblokken waarvan de opbrengst bestemd is voor de wijkkas. Uit deze wijkkas worden lopende kosten van de wijkgemeente, zoals bijvoorbeeld de kosten van een gemeenteavond, betaald.

De avondmaalscollecte is in 2020 bestemd voor Stichting Vrolijkheid.

Kerk in Actie werkt samen met de Stichting de Vrolijkheid om voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten te organiseren.
De mensen van Stichting de Vrolijkheid organiseren al sinds 1999 kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, met en door kinderen en jongeren in meer dan 25 asielzoekerscentra door heel Nederland. Zo kunnen deze jonge mensen hun ervaringen verwerken, hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen

Kinderen en jongeren op het azc
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Leven en opgroeien in het niemandsland van asielzoekerscentra is een serieuze bedreiging voor de psychosociale gezondheid van deze jonge nieuwkomers. Daarom zet de Vrolijkheid zich primair in voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra in Nederland. Bij sommige activiteiten worden ook de ouders van een kind betrokken en bij andere activiteiten betrekken we scholen of zelfs de hele omgeving rond een azc.

Veerkracht versterken
De (vaak lange en) onzekere asielprocedure en de vele verhuizingen zorgen bij kinderen en jongeren die juist zoveel behoefte hebben aan stabiliteit, veiligheid en continuïteit voor een gevoel van onzekerheid. Tegelijkertijd zitten deze kinderen en jongeren vol talenten en dromen. De Vrolijkheid spreekt deze kinderen aan op die talenten en zorgt ervoor dat die verder ontwikkeld kunnen worden. En biedt deze kinderen nieuwe ervaringen om hun veerkracht te versterken

Diaconaal ondersteuning
Het werk van de Vrolijkheid is diaconaal werk voor kinderen in de knel. Kinderen van asielzoekers hebben nog een leven voor zich en hebben tegelijkertijd al veel meegemaakt.. De Vrolijkheid wordt niet structureel gesteund door de overheid en is afhankelijk van particuliere donaties en giften.
Inloggen

Registreren