• 07

Collectedoelen

Tijdens de kerkdiensten zijn er drie collectes: twee rondgangen tijdens de dienst en één bij de uitgang. De eerste collecte is altijd een diaconale collecte. De tweede collecte is bestemd voor een specifiek kerkrentmeesterlijk doel. In het rooster hieronder kunt u per kerkdienst zien waarvoor de collecte bestemd is. De derde collecte, bij de uitgang, is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en wordt vooral aangewend voor de kosten van de traktamenten van predikanten, kosters en organisten.

Bij de uitgang treft u ook nog zendingsbussen aan en offerblokken waarvan de opbrengst bestemd is voor de wijkkas. Uit deze wijkkas worden lopende kosten van de wijkgemeente, zoals bijvoorbeeld de kosten van een gemeenteavond, betaald.

De avondmaalscollecte is in 2018 bestemd voor de stichting Timon, zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin.
Inloggen

Registreren