• 11

Collectedoelen

Collecteren in Coronatijd
Nu we via moderne media de eredienst moeten meemaken, kan er niet op de gebruikelijke wijze gecollecteerd worden. Tegelijkertijd hebben de diaconie, kerkrentmeesters en zending uiteraard nog steeds financiële middelen nodig om mensen en projecten te ondersteunen, en de eredienst in stand te houden. Daarom vragen wij u om in deze periode uw gebruikelijke wekelijkse bijdragen over te maken.

Diaconie | 1e collecte
• Uw bijdrage voor de diaconie kunt u overmaken naar NL66 ABNA 0443 2429 09, t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Dordrecht. Maak uw bijdrage a.u.b. tenminste eens per maand over. De inkomsten worden verdeeld over de diverse diaconale doelen van die maand.
• U kunt ook zelf bepalen hoeveel u per diaconaal collectedoel geeft. Wilt u dit doen? Maak dan rechtstreeks een bedrag over naar het diaconale doel van de betreffende zondag. Deze vindt u in het overzicht hieronder.

Kerkrentmeesters | 2e collecte (meestal), 3e collecte en wijkkas
Hierbij gaat het om instandhouding eredienst (predikanten, kosters en organisten), pastoraat en gebouwen:
• Leden van wijk 2 kunnen een bijdrage overmaken naar NL42 INGB 0000 6767 12, t.n.v. Wijkgem 2 der Hervormde Gemeente, o.v.v. collecte t.b.v. werk kerkrentmeesters.
• Leden van wijk 7 kunnen een bijdrage overmaken naar NL33 INGB 0000 6506 84, t.n.v. Hervormde wijkgemeente 7, o.v.v. collecte t.b.v. werk kerkrentmeesters.

Zendingsbussen
Tot en met december 2020 zijn de bijdragen in de zendingsbussen bestemd voor het werk van Johan en Reinate Brugmans. Nu u daar geen bijdrage in kunt deponeren, kunt u uw bijdrage digitaal overmaken: NL62 RABO 0373 7368 35 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente te Dordrecht o.v.v. ondersteuning Johan & Reinate Brugmans (MAF).

Digitaal collecteren
Aangezien de kerkenraad het geven van onze gaven een belangrijk onderdeel vindt van de kerkdienst, willen wij u ook de mogelijkheid geven om tijdens de dienst uw bijdrage te geven. U kunt dit als volgt doen:
• De ‘Kerkgeld’ app installeren en aanmelden (eenmalig)
- Download met uw telefoon de ‘Kerkgeld’-app uit de Appstore. (Alleen voor Android en iOS)
- Open de app en maakt een account aan. U moet hiervoor eerst een gemeente selecteren: zoek op ‘Dordrecht’ en selecteer "Her. Gem. Dordrecht”
- Klik op: “registreer een account"
- Vervolgens vult u uw gegevens en een zelf gekozen wachtwoord in. (Het invullen van het registratienummer is niet vereist.)
• Bij het geven tijdens de dienst:
- Open de ‘Kerkgeld'-app.
- Tik op ‘Scan QR-code’ (u moet mogelijk de app toestemming geven voor het gebruik van de fotocamera).
- U scant de QR-code die weergegeven wordt.
- Door de aanwijzingen op uw telefoon te volgen wordt uw gift overgemaakt naar een rekeningnummer van Stichting Kerkelijk Geldbeheer (De betaling geschiedt via iDeal).
- Het SKG maakt het totaal aan giften wat u per doel als gemeente geeft binnen 5 werkdagen over op de bovenstaande rekeningnummers.

Alvast hartelijk dank voor uw steun.


De avondmaalscollecte is in 2020 bestemd voor Stichting Vrolijkheid.

Kerk in Actie werkt samen met de Stichting de Vrolijkheid om voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten te organiseren.
De mensen van Stichting de Vrolijkheid organiseren al sinds 1999 kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, met en door kinderen en jongeren in meer dan 25 asielzoekerscentra door heel Nederland. Zo kunnen deze jonge mensen hun ervaringen verwerken, hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen

Kinderen en jongeren op het azc
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Leven en opgroeien in het niemandsland van asielzoekerscentra is een serieuze bedreiging voor de psychosociale gezondheid van deze jonge nieuwkomers. Daarom zet de Vrolijkheid zich primair in voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra in Nederland. Bij sommige activiteiten worden ook de ouders van een kind betrokken en bij andere activiteiten betrekken we scholen of zelfs de hele omgeving rond een azc.

Veerkracht versterken
De (vaak lange en) onzekere asielprocedure en de vele verhuizingen zorgen bij kinderen en jongeren die juist zoveel behoefte hebben aan stabiliteit, veiligheid en continuïteit voor een gevoel van onzekerheid. Tegelijkertijd zitten deze kinderen en jongeren vol talenten en dromen. De Vrolijkheid spreekt deze kinderen aan op die talenten en zorgt ervoor dat die verder ontwikkeld kunnen worden. En biedt deze kinderen nieuwe ervaringen om hun veerkracht te versterken

Diaconaal ondersteuning
Het werk van de Vrolijkheid is diaconaal werk voor kinderen in de knel. Kinderen van asielzoekers hebben nog een leven voor zich en hebben tegelijkertijd al veel meegemaakt.. De Vrolijkheid wordt niet structureel gesteund door de overheid en is afhankelijk van particuliere donaties en giften.
Inloggen

Registreren