• 07

Collecten en collectedoelen

Collecteren tijdens de eredienst
Tijdens en na afloop van de eredienst wordt er gecollecteerd. De eerste collecte is bestemd voor een diaconaal doel. De tweede collecte (meestal) en derde collecte zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. Het gaat daarbij om instandhouding eredienst (predikanten, kosters en organisten), pastoraat en gebouwen.
Vooraf of na afloop van de dienst kunt u ook geld deponeren in de zendingsbussen. Het geld is van januari t/m juni 2023 bestemd voor het werk van Daan van der Kraan en GZB Nepal, en van juli t/m december 2023 voor het werk van Johan en Reinate Brugmans, uitgezonden via MAF naar Liberia. Ten slotte kunt u geld deponteren in de wijkkas (kerkrentmeesterlijk werk).

Collectebonnen
U kunt contant of papiergeld in de collectezakken doen, maar u kunt ook collectebonnen inwerpen. Deze collectebonnen kunt op verschillende manieren bestellen, namelijk via:
• de website van PKN-Dordrecht (https://www.pkn-dordrecht.nl/geldzaken-en-anbi/). Klik daar op iDEAL betaling en dan ziet u links de mogelijkheid om de verschillende collectebonnen te bestellen.
• de Appostel app (zie hieronder)
• een bankafschrijving: noteer hoeveel bonnen u wilt en noteer het bedrag per bon.

Bijdrage overmaken via de app
U kunt ook via de digitale weg geld overmaken. Het is voor de verwerking het duidelijkst en minst belastend als u dit doet via de SKG Appostel App. Alle ontvangsten via deze app worden tot en met dinsdagavond bestemd voor het diaconale doel van deze zondag.

De ‘Appostel’ app installeren en aanmelden:
• Download met uw telefoon de ‘Appostel’ app uit de Appstore (alleen voor Android en IOS)
• Open de app en koppel de gemeente: zoek op ‘Dordrecht’ en selecteer ’Her. Gem. Dordrecht (Slangenburg Dordrecht)’
• Klik op ‘Geen account? Registreer hier’
• Vervolgens vult u uw gegevens en een zelfgekozen wachtwoord in

Uw bijdrage overmaken via de app
• Open de ‘Appostel’ app
• Selecteer ‘Geef aan een doel’.
• Selecteer bij ‘Doelen’ de wijk waarvoor u een gift wilt overmaken
• Door verder de aanwijzingen op uw telefoon te volgen wordt uw gift overgemaakt naar een rekeningnummer van Stichting Kerkelijk Geldbeheer (de betaling geschiedt via iDeal). Het SKG maakt het totaal aan giften wat binnen 5 werkdagen over op de bovenstaande rekeningnummers.

Bijdrage overmaken door middel van overmaken naar rekening
Mocht u geen gebruik kunnen maken van de Appostel App, dan kunt uw bijdrage ook overmaken.

Diaconie
U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL09RABO0373736819 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Dordrecht. Geeft uw a.u.b. duidelijk aan voor welke zondag(en) uw gift bestemd is en in welke wijk u lid bent.

Kerkrentmeesters
• Leden van wijk 2 kunnen een bijdrage overmaken naar NL42 INGB 0000 6767 12, t.n.v. Wijkgem 2 der Hervormde Gemeente, o.v.v. collecte t.b.v. werk kerkrentmeesters.
• Leden van wijk 7 kunnen een bijdrage overmaken naar NL33 INGB 0000 6506 84, t.n.v. wijkgem 7, o.v.v. collecte t.b.v. werk kerkrentmeesters.

Zendingsbussen
U kunt uw bijdrage overmaken naar NL62 RABO 0373 7368 35 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente te Dordrecht o.v.v. ondersteuning Daan van der Kraan en GZB Nepal.


Avondmaalscollectedoel 2024
Dit jaar willen we tijdens de viering van het Heilig Avondmaal de collecte besteden aan de Vereniging Op weg met de ander. Dit is een christelijke vereniging op Gereformeerde grondslag van en voor mensen met een beperking, zowel lichamelijk als mentaal.
In deze maatschappij, waar het individualisme hoogtij viert, is er minder oog voor de naaste met een beperking. Wie het kwetsbare koestert, leert zijn eigen kwetsbaarheid te omarmen in plaats van er bang van te worden. Vandaar hun motto: ”Koester het kwetsbare”.
Op weg met de ander organiseert onder andere familie-ontmoetingsdagen, aangepaste kerkdiensten en toerustingsavonden voor ouders van een kind met een beperking.Inloggen

Registreren