• 02

Collectedoelen

Collecteren in Coronatijd
Nu we via moderne media de eredienst moeten meemaken, kan er niet op de gebruikelijke wijze gecollecteerd worden. Tegelijkertijd hebben de diaconie, kerkrentmeesters en zending uiteraard nog steeds financiële middelen nodig om mensen en projecten te ondersteunen, en de eredienst in stand te houden. Daarom vragen wij u om in deze periode uw gebruikelijke wekelijkse bijdragen over te maken.

Diaconie | 1e collecte
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u overmaken bij voorkeur via de SKG Appostel App.
Uw bijdrage wordt zo toegewezen aan de juiste wijk en doel waarop 's zondags voor wordt gecollecteerd.
Dit is voor de verwerking het duidelijkst en minst belastend om uit te zoeken.
Alle ontvangsten via deze app worden tot en met dinsdagavond bestemd voor het diaconale doel van deze zondag.

Mocht u geen gebruik kunnen maken van de Appostel App, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie.
Geeft uw a.u.b. duidelijk aan voor welke zondag(en) uw gift bestemd is en in welke wijk u lid bent. Dit laatste omdat ook leden van andere wijken
hiervan gebruik maken en het CvD bij een wijkdoel de giften aan het juiste doel te kunnen toewijzen.

Kerkrentmeesters | 2e collecte (meestal), 3e collecte en wijkkas
Hierbij gaat het om instandhouding eredienst (predikanten, kosters en organisten), pastoraat en gebouwen:
• Leden van wijk 2 kunnen een bijdrage overmaken naar NL42 INGB 0000 6767 12, t.n.v. Wijkgem 2 der Hervormde Gemeente, o.v.v. collecte t.b.v. werk kerkrentmeesters.
• Leden van wijk 7 kunnen een bijdrage overmaken naar NL33 INGB 0000 6506 84, t.n.v. Hervormde wijkgemeente 7, o.v.v. collecte t.b.v. werk kerkrentmeesters.

Zendingsbussen
In de periode januari t/m juni 2021 zijn de bijdragen in de zendingsbussen bestemd voor het zendingswerk van Daan van der Kraan (50%) en het GZB-programma Nepal (50%), waarvan onze gemeente deelgenoot is. U kunt uw bijdrage overmaken naar NL62 RABO 0373 7368 35 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente te Dordrecht o.v.v. ondersteuning Daan van der Kraan en GZB Nepal.

Digitale collectes (‘Kerkgeld’app wordt vervangen door ‘Appostel’ app)
De afgelopen maanden is de Kerkgeld app een nuttig instrument gebleken. Velen van u hebben uw gaven overgemaakt via deze app. Het is belangrijk te weten dat de app die wij gebruiken per half november is vervangen door een opvolger: Appostel. Om digitaal uw giften te (blijven) geven kunt u het volgende doen:
- De ‘Appostel’ app installeren en inloggen (als u al een account hebt bij Kerkgeld).
• Download met uw telefoon de ‘Appostel’ app uit de Appstore (alleen voor Android en IOS)
• Open de app en koppel de gemeente: zoek op ‘Dordrecht’ en selecteer ’Her. Gem. Dordrecht (Slangenburg Dordrecht)’
• Log in met uw e-mail en wachtwoord

- De ‘Appostel’ app installeren en aanmelden (als u nog geen account hebt bij Kerkgeld)
• Download met uw telefoon de ‘Appostel’ app uit de Appstore (alleen voor Android en IOS)
• Open de app en koppel de gemeente: zoek op ‘Dordrecht’ en selecteer ’Her. Gem. Dordrecht (Slangenburg Dordrecht)’
• Klik op ‘Geen account? Registreer hier’
• Vervolgens vult u uw gegevens en een zelfgekozen wachtwoord in

- Bij het geven tijdens de dienst
• Open de ‘Appostel’ app
• Selecteer ‘Geef aan collectedoel’ (de QR-scanner maakt geen onderdeel meer uit van deze app)
• Selecteer bij ‘Doelen’ de wijk waarvoor u een gift wilt overmaken
• Selecteer ‘Gift’
• Geef per collectedoel aan welke bedrag u wilt geven
• Selecteer ‘Gift geven’
• Door verder de aanwijzingen op uw telefoon te volgen wordt uw gift overgemaakt naar een rekeningnummer van Stichting Kerkelijk Geldbeheer (de betaling geschied via iDeal)
• Het SKG maakt het totaal aan giften wat u per doel als gemeente geeft binnen 5 werkdagen over op de bovenstaande rekeningnummers

Alvast hartelijk dank voor uw steun.


Het doel voor de avondmaalscollecte 2022 is: Stichting Leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Stichting Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Kinderen kunnen door Leergeld bijvoorbeeld meegaan op schoolreis, lid worden van een vereniging of een cultureel uitje plannen. Daarnaast kunnen wij bijvoorbeeld helpen bij een aanschaf van een fiets of zwemlessen regelen als een kind die nodig heeft. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen.

Voor meer info kunt u kijken op www.leergelddrechtsteden.nl

Inloggen

Registreren