• 11

Collecten en collectedoelen

Collecteren tijdens de eredienst
Tijdens en na afloop van de eredienst wordt er gecollecteerd. De eerste collecte is bestemd voor een diaconaal doel. De tweede collecte (meestal) en derde collecte zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. Het gaat daarbij om instandhouding eredienst (predikanten, kosters en organisten), pastoraat en gebouwen.
Vooraf of na afloop van de dienst kunt u ook geld deponeren in de zendingsbussen. Het geld is van januari t/m juni 2023 bestemd voor het werk van Daan van der Kraan en GZB Nepal, en van juli t/m december 2023 voor het werk van Johan en Reinate Brugmans, uitgezonden via MAF naar Liberia. Ten slotte kunt u geld deponteren in de wijkkas (kerkrentmeesterlijk werk).
Tijdens de diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd wordt er een avondmaalcollecte gehouden. Deze is in 2023 bestemd voor Woord en Daad, onderwijsproject in Haïti. Doel is door goed christelijk onderwijs te geven, kinderen uit laten groeien tot christelijke, betrokken en goed onderwezen burgers die een verschil kunnen maken voor Haïti. Verder worden kindslaven via onderwijs begeleid en beschermd en zo mogelijk verenigd met hun eigen familie. Klik hier voor meer informatie over dit project. Meer informatie over dit project vindt u hier: https://www.woordendaad.nl/projecten/christelijk-onderwijs-in-haiti/

Collectebonnen
U kunt contant of papiergeld in de collectezakken doen, maar u kunt ook collectebonnen inwerpen. Deze collectebonnen kunt op verschillende manieren bestellen, namelijk via:
• de website van PKN-Dordrecht (https://www.pkn-dordrecht.nl/geldzaken-en-anbi/). Klik daar op iDEAL betaling en dan ziet u links de mogelijkheid om de verschillende collectebonnen te bestellen.
• de Appostel app (zie hieronder)
• een bankafschrijving: noteer hoeveel bonnen u wilt en noteer het bedrag per bon.

Bijdrage overmaken via de app
U kunt ook via de digitale weg geld overmaken. Het is voor de verwerking het duidelijkst en minst belastend als u dit doet via de SKG Appostel App. Alle ontvangsten via deze app worden tot en met dinsdagavond bestemd voor het diaconale doel van deze zondag.

De ‘Appostel’ app installeren en aanmelden:
• Download met uw telefoon de ‘Appostel’ app uit de Appstore (alleen voor Android en IOS)
• Open de app en koppel de gemeente: zoek op ‘Dordrecht’ en selecteer ’Her. Gem. Dordrecht (Slangenburg Dordrecht)’
• Klik op ‘Geen account? Registreer hier’
• Vervolgens vult u uw gegevens en een zelfgekozen wachtwoord in

Uw bijdrage overmaken via de app
• Open de ‘Appostel’ app
• Selecteer ‘Geef aan een doel’.
• Selecteer bij ‘Doelen’ de wijk waarvoor u een gift wilt overmaken
• Door verder de aanwijzingen op uw telefoon te volgen wordt uw gift overgemaakt naar een rekeningnummer van Stichting Kerkelijk Geldbeheer (de betaling geschiedt via iDeal). Het SKG maakt het totaal aan giften wat binnen 5 werkdagen over op de bovenstaande rekeningnummers.

Bijdrage overmaken door middel van overmaken naar rekening
Mocht u geen gebruik kunnen maken van de Appostel App, dan kunt uw bijdrage ook overmaken.

Diaconie
U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL09RABO0373736819 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Dordrecht. Geeft uw a.u.b. duidelijk aan voor welke zondag(en) uw gift bestemd is en in welke wijk u lid bent.

Kerkrentmeesters
• Leden van wijk 2 kunnen een bijdrage overmaken naar NL42 INGB 0000 6767 12, t.n.v. Wijkgem 2 der Hervormde Gemeente, o.v.v. collecte t.b.v. werk kerkrentmeesters.
• Leden van wijk 7 kunnen een bijdrage overmaken naar NL33 INGB 0000 6506 84, t.n.v. wijkgem 7, o.v.v. collecte t.b.v. werk kerkrentmeesters.

Zendingsbussen
U kunt uw bijdrage overmaken naar NL62 RABO 0373 7368 35 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente te Dordrecht o.v.v. ondersteuning Daan van der Kraan en GZB Nepal.


Avondmaalsdoel 2023:
Haïti is een land met grote uitdagingen: het is slachtoffer van slecht overheidsbeleid, destructieve leiders en veel natuurgeweld, waaronder aardbevingen en overstromingen. De laatste jaren heeft Haïti ook te kampen met zeer gewelddadige protesten. Er is een continue dreiging en vooral kinderen zijn erg kwetsbaar. Onderwijs helpt om kinderen meer weerbaar te maken, daarom bieden we samen met onze partnerorganisaties 5.800 kinderen goed, christelijk onderwijs.
Goed, christelijk onderwijs

Veel kinderen in Haiti ontvangen onderwijs. Het onderwijs is echter niet altijd van goede kwaliteit. Bijvoorbeeld omdat de leraren niet goed opgeleid zijn. Daarnaast leren kinderen vaak niet goed lezen en schrijven, omdat er geen gebruik wordt gemaakt van lesmateriaal in de moedertaal van de kinderen. Om die reden ontwikkelen we samen met het International Network for Christian Education (INCE) christelijk lesmateriaal voor groep 1-3 van het basisonderwijs in het Creools. Dit maakt leren lezen en schrijven een stuk gemakkelijker!
De lesmethode helpt kinderen om goed te leren lezen en schrijven. Het gaat echter om meer dan alleen deze technische vaardigheden. Identiteitsvorming is minstens even belangrijk en daarom is de lesmethode gebaseerd op christelijke waarden.
De leraren ontvangen trainingen over het gebruik van de lesboeken en over het geven van goed onderwijs. Tenslotte wordt ouders geleerd hoe zij hun kinderen in het onderwijs kunnen helpen. Het uiteindelijke doel? Door dit onderwijs kinderen uit laten groeien tot christelijke, betrokken en goed onderwezen burgers die een verschil kunnen maken voor Haïti.

Schone en veilige leeromgeving
Om te kunnen leren, heeft een kind meer nodig dan alleen passend lesmateriaal en een goede leraar. Ook schoon drinkwater en een goede hygiëne zijn van groot belang! Toch is in Haïti op slechts de helft van de scholen sanitair aanwezig en toegang tot schoon drinkwater. Met alle gevolgen van dien: kinderen zijn regelmatig ziek, terwijl dit te voorkomen is door betere hygiëne en veilig drinkwater. Sinds 2017 werken we daarom samen met onze partnerorganisatie P&A aan de verbetering van de leeromgeving. Inmiddels hebben al 40 scholen een schone en veilige leeromgeving!


Inloggen

Registreren