• 02

Collectedoelen

Tijdens de kerkdiensten zijn er drie collectes: twee rondgangen tijdens de dienst en één bij de uitgang.
De eerste collecte is altijd een diaconale collecte. De tweede collecte is bestemd voor een specifiek
kerkrentmeesterlijk doel. In het rooster hieronder kunt u per kerkdienst zien waarvoor de collecte
bestemd is. De derde collecte, bij de uitgang, is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en
wordt vooral aangewend voor de kosten van de traktamenten van predikanten, kosters en organisten.

Bij de uitgang treft u ook nog zendingsbussen aan en offerblokken waarvan de opbrengst bestemd is
voor de wijkkas. Uit deze wijkkas worden lopende kosten van de wijkgemeente, zoals bijvoorbeeld de
kosten van een gemeenteavond, betaald.

De avondmaalscollecte is in 2016 bestemd voor Kerk in Actie, project Kindervakantieweken voor
vluchtelingen in Nederland.

Gebruikte afkortingen:
AK = Augustijnenkerk
PK = Pauluskerk
Inloggen

Registreren