• 02

Collectedoelen

Tijdens de kerkdiensten zijn er drie collectes: twee rondgangen tijdens de dienst en één bij de uitgang. De eerste collecte is altijd een diaconale collecte. De tweede collecte is bestemd voor een specifiek kerkrentmeesterlijk doel. In het rooster hieronder kunt u per kerkdienst zien waarvoor de collecte bestemd is. De derde collecte, bij de uitgang, is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en wordt vooral aangewend voor de kosten van de traktamenten van predikanten, kosters en organisten.

Bij de uitgang treft u ook nog zendingsbussen aan en offerblokken waarvan de opbrengst bestemd is voor de wijkkas. Uit deze wijkkas worden lopende kosten van de wijkgemeente, zoals bijvoorbeeld de kosten van een gemeenteavond, betaald.

De avondmaalscollecte is in 2019 bestemd voor 'de Woestijnroos' in Egypte.
In Egypte wonen in verhouding heel veel kinderen met een beperking. In de Egyptische samenleving wordt er weinig met deze kinderen gedaan. Menigeen ziet zo’n kind als een straf van Allah, verstopt het in huis, verdrinkt het of laat zo’n kind grotendeels aan zijn lot over. Sinds 2004 is de Nederlandse Caroline met haar Egyptische man Youssef in de Oase el Fayoum gestart met een dagopvang voor kinderen met een beperking. Het programma werd aangeboden onder de pergola in de tuin van Youssef en Caroline. Ondertussen is de boerderij op het nabijgelegen land omgebouwd tot een school. Steeds meer kinderen met een beperking vonden hun weg naar De Woestijnroos. Hun ouders vroegen of er ook geen kleuteronderwijs kon worden aangeboden voor de andere kinderen van het gezin. Sinds een aantal jaren draaien er ook kleuterklassen. Kinderen met beperking spelen en leren met kinderen zonder beperking.
Inloggen

Registreren