• 08

Collectedoelen

Collecteren in Coronatijd
Nu we via moderne media de eredienst moeten meemaken, kan er niet op de gebruikelijke wijze gecollecteerd worden. Tegelijkertijd hebben de diaconie, kerkrentmeesters en zending uiteraard nog steeds financiële middelen nodig om mensen en projecten te ondersteunen, en de eredienst in stand te houden. Daarom vragen wij u om in deze periode uw gebruikelijke wekelijkse bijdragen over te maken.

Diaconie | 1e collecte
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u overmaken bij voorkeur via de SKG Appostel App.
Uw bijdrage wordt zo toegewezen aan de juiste wijk en doel waarop 's zondags voor wordt gecollecteerd.
Dit is voor de verwerking het duidelijkst en minst belastend om uit te zoeken.
Alle ontvangsten via deze app worden tot en met dinsdagavond bestemd voor het diaconale doel van deze zondag.

Mocht u geen gebruik kunnen maken van de Appostel App, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie.
Geeft uw a.u.b. duidelijk aan voor welke zondag(en) uw gift bestemd is en in welke wijk u lid bent. Dit laatste omdat ook leden van andere wijken
hiervan gebruik maken en het CvD bij een wijkdoel de giften aan het juiste doel te kunnen toewijzen.

Kerkrentmeesters | 2e collecte (meestal), 3e collecte en wijkkas
Hierbij gaat het om instandhouding eredienst (predikanten, kosters en organisten), pastoraat en gebouwen:
• Leden van wijk 2 kunnen een bijdrage overmaken naar NL42 INGB 0000 6767 12, t.n.v. Wijkgem 2 der Hervormde Gemeente, o.v.v. collecte t.b.v. werk kerkrentmeesters.
• Leden van wijk 7 kunnen een bijdrage overmaken naar NL33 INGB 0000 6506 84, t.n.v. Hervormde wijkgemeente 7, o.v.v. collecte t.b.v. werk kerkrentmeesters.

Zendingsbussen
In de periode januari t/m juni 2021 zijn de bijdragen in de zendingsbussen bestemd voor het zendingswerk van Daan van der Kraan (50%) en het GZB-programma Nepal (50%), waarvan onze gemeente deelgenoot is. U kunt uw bijdrage overmaken naar NL62 RABO 0373 7368 35 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente te Dordrecht o.v.v. ondersteuning Daan van der Kraan en GZB Nepal.

Digitale collectes (‘Kerkgeld’app wordt vervangen door ‘Appostel’ app)
De afgelopen maanden is de Kerkgeld app een nuttig instrument gebleken. Velen van u hebben uw gaven overgemaakt via deze app. Het is belangrijk te weten dat de app die wij gebruiken per half november is vervangen door een opvolger: Appostel. Om digitaal uw giften te (blijven) geven kunt u het volgende doen:
- De ‘Appostel’ app installeren en inloggen (als u al een account hebt bij Kerkgeld).
• Download met uw telefoon de ‘Appostel’ app uit de Appstore (alleen voor Android en IOS)
• Open de app en koppel de gemeente: zoek op ‘Dordrecht’ en selecteer ’Her. Gem. Dordrecht (Slangenburg Dordrecht)’
• Log in met uw e-mail en wachtwoord

- De ‘Appostel’ app installeren en aanmelden (als u nog geen account hebt bij Kerkgeld)
• Download met uw telefoon de ‘Appostel’ app uit de Appstore (alleen voor Android en IOS)
• Open de app en koppel de gemeente: zoek op ‘Dordrecht’ en selecteer ’Her. Gem. Dordrecht (Slangenburg Dordrecht)’
• Klik op ‘Geen account? Registreer hier’
• Vervolgens vult u uw gegevens en een zelfgekozen wachtwoord in

- Bij het geven tijdens de dienst
• Open de ‘Appostel’ app
• Selecteer ‘Geef aan collectedoel’ (de QR-scanner maakt geen onderdeel meer uit van deze app)
• Selecteer bij ‘Doelen’ de wijk waarvoor u een gift wilt overmaken
• Selecteer ‘Gift’
• Geef per collectedoel aan welke bedrag u wilt geven
• Selecteer ‘Gift geven’
• Door verder de aanwijzingen op uw telefoon te volgen wordt uw gift overgemaakt naar een rekeningnummer van Stichting Kerkelijk Geldbeheer (de betaling geschied via iDeal)
• Het SKG maakt het totaal aan giften wat u per doel als gemeente geeft binnen 5 werkdagen over op de bovenstaande rekeningnummers

Alvast hartelijk dank voor uw steun.


De avondmaalscollecte is in 2021 bestemd voor Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda (NACMU).

Noah’s Ark Kinderbediening Uganda) is een interkerkelijke Christelijke organisatie in Uganda in 1999 opgericht door Piet en Pita Buitendijk. De organisatie bestaat inmiddels uit een kinderhuis, een kleuterschool, een basisschool en een middelbare beroepsopleiding, een medische kliniek en nog veel meer sociale en medische outreach programma’s in de nabije en verre omgeving.
Noah’s Ark richt zich op Uganda’s meest kwetsbare kinderen en de gebieden in de directe omgeving die het meest door armoede zijn getroffen. Door de jaren heen heeft Noah’s Ark het leven van duizenden kinderen en volwassenen beïnvloed. Op dit moment noemen honderden kinderen Noah’s Ark hun thuis, zijn er meer dan 350 leerlingen ingeschreven in onze scholen en heeft onze medische kliniek ontelbaar vele anderen in de omliggende omgeving geholpen.

De toekomst
Onze opdracht en ons werk zal niet ophouden. Wij zullen doorgaan om kinderen die een thuis nodig hebben, veiligheid en liefde te bieden. We hopen dat onze kinderen op een dag een eigen gezond gezin zullen stichten en dat ze er in slagen om de armoede, onverschilligheid en het misbruik te doorbreken. Voor onze afgestudeerden van New Horizon hebben we de ambitie dat ze de wereld in zullen gaan, niet om een baan te zoeken, maar om een baan te creëren. Dagelijks werken we aan een betere toekomst voor onze kinderen, onze leerlingen en studenten en voor Uganda. We nodigen u hartelijk uit om deel uit te maken van ons werk.
Voor meer informatie zie https://www.nacmu.org/nl

Algemene donaties: NL84 RABO 0362 4140 17 t.n.v. Stichting NACMU te Sliedrecht
Inloggen

Registreren