• 08

Kerkdiensten

donderdag 14 oktober 2021 aanvang 20:00 uur.

Predikant
Ds. J.C. de Groot 
Wijk
2/7 
Kerk
Pauluskerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
Bijbellezing 
Schriftlezing
Jesaja 2:11-17, 1 Samuel 2:1-11 
Tekst
1 Samuel 2:3-7 

1 Samuel 2
3 Maakt het niet te veel, dat gij hoog, hoog zoudt spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan; want de HEERE is een God der wetenschappen, en Zijn daden zijn recht gedaan.
4 De boog der sterken is gebroken; en die struikelden, zijn met sterkte omgord.
5 Die verzadigd waren, hebben zich verhuurd om brood, en die hongerig waren, zijn het niet meer; totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard, en die vele kinderen had, krachteloos is geworden.
6 De HEERE doodt en maakt levend; Hij doet ter helle nederdalen, en Hij doet weder opkomen.
7 De HEERE maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Psalm 68:2
Psalm 138:3,4
Psalm 75:4
Psalm 113:5 
Organist
J.P. de Weerdt
Koster
D. Quist 
Collecten
 

Pauluskerk Dordrecht

Inloggen

Registreren