• 02

Kerkdiensten

zondag 28 november 2021 1e Advent aanvang 10:45 uur.

Predikant
Ds. C.J. van der Plas 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
  
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Lukas 1:5-25 
Tekst
Lukas 1:18-20 

Lukas 1
18 En Zacharias zeide tot den engel: Waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud, en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen.
19 En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriel, die voor God sta, en ben uitgezonden, om tot u te spreken, en u deze dingen te verkondigen.
20 En zie, gij zult zwijgen, en niet kunnen spreken, tot op den dag, dat deze dingen geschied zullen zijn; om dies wil, dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Psalm 25:4
Psalm 98:2
Psalm 25:10
Psalm 105:3,5
Lofzang Zacharias:1
Psalm 99:7 
Organist
P. 't Lam 
Koster
 
Collecten
 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren