• 09

Rooster kerkdiensten

zondag 30 januari 2022 aanvang 17:15 uur.

Predikant
Ds. C.J. van der Plas 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
  
Bijzonderheden
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
Schriftlezing
Psalm 27 
Tekst
Psalm 27:4 

Psalm 27
4 Een ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Psalm 104:17
Psalm 84:1
Psalm 27:7
Psalm 27:2,3
Psalm 42:1
Psalm 26:2,8 
Organist
B. van Buitenen
Koster
W.C.J. Hovestadt 
Collecten
Mercy Ship Holland
Kosten belastingen en heffingen
Werk kerkrentmeesters

 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren