• 24

Rooster kerkdiensten

zondag 19 juni 2022 aanvang 17:00 uur.

Predikant
Prop. M. Slingerland 
Wijk
Kerk
Pauluskerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Jesaja 65:1-16 
Tekst
Jesaja 65:1 

Jesaja 65
1 Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden; Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; tot het volk, dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Ziet, hier ben Ik, ziet, hier ben Ik.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Psalm 94:8
Psalm 40:8
Psalm 45:8
Psalm 53,2,3,4
Psalm 105,2,3,5
Psalm 27:5,7 
Organist
B. van Buitenen
Koster
D. Quist 
Collecten
Sti. Diaconaal Aandachtscentrum
Onderhoud Pauluskerk
Werk kerkrentmeesters

 

Pauluskerk Dordrecht

Inloggen

Registreren