• 08

Rooster kerkdiensten

zondag 2 januari 2022 aanvang 10:45 uur.

Wat de toekomst brengen moge? Mij geleidt des Heeren hand.

Predikant
Ds. C. Boele 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
  
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Psalm 31 
Tekst
Psalm 31:16A 

Psalm 31
16 (31:17) Laat Uw aangezicht over Uw knecht lichten; verlos mij door Uw goedertierenheid.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Psalm 20:5
Psalm 42:1, 3
Psalm 25:3
Psalm 31:12, 16
Psalm 33:10
Psalm 37:2, 3 
Organist
J.P. de Weerdt
Koster
 
Collecten
Samen Dordt - Broodnodig
Onderhoud Pauluskerk
Werk kerkrentmeesters

 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren