• 24

Rooster kerkdiensten

zondag 16 januari 2022 aanvang 9:00 uur.

Wie of wat ben je?

Predikant
Ds. A.J. van den Herik 
Wijk
2/7 
Kerk
Augustijnenkerk 
 
  
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Johannes 1: 19-34 
Tekst
Johannes 1: 23 

Johannes 1
23 Hij zeide: Ik ben de stem des roependen in de woestijn: Maakt den weg des Heeren recht, gelijk Jesaja, de profeet, gesproken heeft.
Puntenverdeling
Wat Johannes/een ambtsdragers niet is.
Wat Johannes/een ambtsdragers wel is.
Wat Johannes/een ambtsdragers getuigt. 
Psalmen
Voorzang Psalm 31 vers 1
Psalm 92 vers 1 en 2
Psalm 92 vers 7
Psalm 135: 1 en 2
Psalm 119 vers 6 en 7
Psalm 102 vers 16 
Organist
J.P. de Weerdt
Koster
W.C.J. Hovestadt 
Collecten
Stichting Gipsy Mission Roemenië
Jeugdwerk
Werk kerkrentmeesters

 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren