• 11

Rooster kerkdiensten

zondag 8 mei 2022 aanvang 9:30 uur.

Predikant
Ds. A.J. van den Herik 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
  
Bijzonderheden
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
Schriftlezing
Johannes 21:1-14 
Tekst
Johannes 21: 6 

Johannes 21
6 En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte der vissen.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Morgenzang vs. 2
Psalm 139 vers 1 en 2
Psalm 139 vers 14
Psalm 104 vers 13 en 14
Psalm 95 vers 3 en 4
Psalm 33 vers 11 
Organist
J.P. de Weerdt
Koster
H.C. Vink 
Collecten
Stichting Parousie
Kosten nutsvoorzieningen
Werk kerkrentmeesters

 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren