• 07

Rooster kerkdiensten

zondag 15 mei 2022 aanvang 9:30 uur.

Aan tafel bij Christus

Predikant
Ds. A.J. van den Herik 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
  
Bijzonderheden
Heilig Avondmaal 
Schriftlezing
Johannes 21:6-14 
Tekst
Johannes 21:10-12 

Johannes 21
10 Jezus zeide tot hen: Brengt van den vissen, die gij nu gevangen hebt.
11 Simon Petrus ging op, en trok het net op het land, vol grote vissen, tot honderd drie en vijftig; en hoewel er zovele waren, zo scheurde het net niet.
12 Jezus zeide tot hen: Komt herwaarts, houdt het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde Hem vragen: Wie zijt Gij? wetende, dat het de Heere was.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Avondzang vs. 1
Psalm 25 vers 1 en 2
Psalm 25 vers 7
Psalm 34 vers 2 en 4
Psalm 23 vers 1 en 2
Psalm 123 vers 1
Psalm 62 vers 1, 4, 5, 7 en 8 (aan tafel)
Psalm 103 vers 6 
Organist
J.P. de Weerdt
Koster
E. Besseling 
Collecten
Kinderhospice Binnenveld in De Glind
IKOS
Werk kerkrentmeesters

 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren