• 02

Rooster kerkdiensten

zondag 22 mei 2022 aanvang 9:30 uur.

Predikant
Ds. B.J. van Assen 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Filippenzen 3:1-16 
Tekst
Filippenzen 3:10-11 

Filippenzen 3
10 Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende;
11 Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Psalm 131:4
Psalm 27: 3
Psalm 106: 2
Psalm 84: 3, 6
Psalm 73: 12, 13
Psalm 89: 8 
Organist
P. 't Lam 
Koster
J.P. Brussé 
Collecten
Sti Present Dordrecht - Papendrecht
Onderhoud Augustijnenkerk
Werk kerkrentmeesters

 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren