• 09

Rooster kerkdiensten

donderdag 26 mei 2022 Hemelvaartsdag aanvang 9:30 uur.

Predikant
Ds. L.J. Geluk 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Psalm 110; Handelingen der heilige apostelen 1: 1–14; Evangelie naar Lukas 24: 44-53 
Tekst
Lukas 24: 50-53 

Lukas 24
50 En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanie, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen.
51 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.
52 En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.
53 En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Hemelvaartsliederen
Psalm 47: 1, 3, 4
Psalm 150: 1, 3
Psalm 68: 9
Psalm 110: 1, 2, 4
Psalm 103:10 
Organist
J. Leentvaar
Koster
D. Quist 
Collecten
Diaconie algemene/wijk doeleinden
Orgel, inventaris kerkgebouw
Werk kerkrentmeesters

 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren