• 11

Rooster kerkdiensten

zondag 29 mei 2022 aanvang 9:30 uur.

Predikant
Ds. G. van Wijk 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Handelingen 1:1-14 
Tekst
Handelingen 1:13,14a 

Handelingen 1
13 En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jakobus, en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Mattheus, Jakobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jakobus.
14 Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Psalm 87:4
Psalm 84:3,4
Psalm 26:8
Psalm 65:1,3
Psalm 145:6
Psalm 133:1,3 
Organist
J.P. de Weerdt
Koster
F. Ruiter 
Collecten
Samen Dordt – Energiearmoede
Kosten nutsvoorzieningen
Werk kerkrentmeesters

 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren