• 11

Rooster kerkdiensten

zondag 5 juni 2022 Eerste Pinksterdag aanvang 9:30 uur.

Veelzeggende tekenen

Predikant
Ds. A.J. van den Herik 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
1e Pinksterdag 
Schriftlezing
Ezechiël 1: 1-5, 25-28 en Handelingen 2: 1-6 
Tekst
Handelingen 2: 2-3 

Handelingen 2
2 En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.
3 En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang: Pinksterliederen
Psalm 118 vers 8 en 11
Psalm 118 vers 12
Psalm 135 vers 2, 3 en 4
Psalm 119 vers 86 en 88
Psalm 138 vers 1 en 2 
Organist
P.M. Boiten
Koster
J.P. Brussé 
Collecten
GZB
Onderhoud Pauluskerk
Werk kerkrentmeesters

 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren