• 11

Rooster kerkdiensten

zondag 26 juni 2022 aanvang 9:30 uur.

Predikant
Ds. H.J. Stoutjesdijk 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Jesaja 41:1-14 
Tekst
Jesaja 41:10 

Jesaja 41
10 Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Tien Geboden vs. 1
Psalm 27: 2
Psalm 142: 5
Psalm 46:1, 3, 6
Psalm 89: 8
Psalm 145: 3 
Organist
C.A. van 't Hof
Koster
J.G. Fase 
Collecten
Diaconie algemene/wijk doeleinden
Onderhoud Augustijnenkerk
Werk kerkrentmeesters

 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren