• 11

Rooster kerkdiensten

zondag 3 juli 2022 aanvang 9:30 uur.

Predikant
Ds. A.J. van den Herik 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Genesis 9:18-29; Efeze 5:11-21 
Tekst
Genesis 9:22-23 

Genesis 9
22 En Cham, Kanaans vader, zag zijns vaders naaktheid, en hij gaf het zijn beiden broederen daar buiten te kennen.
23 Toen namen Sem en Jafeth een kleed, en zij leiden het op hun beider schouderen, en gingen achterwaarts, en bedekten de naaktheid huns vaders; en hun aangezichten waren achterwaarts gekeerd, zodat zij de naaktheid huns vaders niet zagen.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Psalm 84: 6
Psalm 25: 1 en 2
Psalm 25: 3
Psalm 119: 3 en 5
Psalm 87: 2, 3 en 4
Psalm 143: 10 
Organist
J. Leentvaar
Koster
W.C.J. Hovestadt 
Collecten
KIA Werelddiaconaat. Onderwijs voor kansarmen kinderen in India.
Onderhoud Pauluskerk
Werk kerkrentmeesters

 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren