• 09

Rooster kerkdiensten

zondag 2 april 2023 7e Lijdenszondag aanvang 17:00 uur.

Alleen Jezus horen en zien.......!

Predikant
Ds. J.M. Molenaar 
Wijk
Kerk
Pauluskerk 
 
  
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Mattheüs 16:21-17:23 Maleachi 4 
Tekst
 

Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Psalm 14:2
Psalm 96:1,2
Psalm 97:1
Psalm 99:1,8
Psalm 119:17
Psalm 68:2 
Organist
B. van Buitenen
Koster
D. Quist 
Collecten
Diaconie algemene/wijk doeleinden
Onderhoud Augustijnenkerk
Werk kerkrentmeesters
 

Pauluskerk Dordrecht

Inloggen

Registreren