• 02

Rooster kerkdiensten

zondag 26 november 2023 aanvang 17:15 uur.

Overgebleven zonden laten versterven

Predikant
Ds. J.J. Mulder 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
  
Bijzonderheden
Overgebleven zonden laten versterven (Galaten) 
Schriftlezing
Galaten 5:16-24 en Romeinen 8:12-18 
Tekst
Galaten 5:24 en Romeinen 8:13 

Galaten 5
24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
Romeinen 8
13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.
Puntenverdeling
1. Vlees en Geest
2. Kruisigen, doden en afsterven 
Psalmen
Ps. 55:1 (voorzang)
Ps. 149:1
Ps. 72:7
Ps. 119:87,88
Ps. 119:6,29
Ps. 103:7 
Extra informatie
Geloofsbelijdenis: Dordtse Leerregels H5, art. 11-14 
Organist
J.P. de Weerdt
Koster
W.C.J. Hovestadt 
Collecten
Ondersteuning Justitiepastoraat P.I. Dordrecht
Kosten nutsvoorzieningen
Werk kerkrentmeesters

 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren