• 02

Rooster kerkdiensten

donderdag 30 november 2023 aanvang 20:00 uur.

Teken en belofte

Predikant
Ds. A.J. van den Herik 
Wijk
Kerk
Pauluskerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
Toerusting Heilig Avondmaal 
Schriftlezing
Zacharia 3: 1-7 
Tekst
Zacharia 3: 5-7 

Zacharia 3
5 Dies zeg Ik: Laat ze een reinen hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten dien reinen hoed op zijn hoofd, en zij togen hem klederen aan; en de Engel des HEEREN stond daarbij.
6 Toen betuigde de Engel des HEEREN Josua, zeggende:
7 Zo zegt de HEERE der heirscharen: Indien gij in Mijn wegen zult wandelen, en indien gij Mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook Mijn huis richten, en ook Mijn voorhoven bewaren; en Ik zal u wandelingen geven onder dezen, die hier staan.
Puntenverdeling
1 Teken
2 Belofte 
Psalmen
Psalm 62: 1 en 2
‌Psalm 25: 6 en 7
Psalm 17: 3
Psalm 119: 83 
Organist
J.P. de Weerdt
Koster
D. Quist 
Collecten
 

Pauluskerk Dordrecht

Inloggen

Registreren