• 09

Rooster kerkdiensten

zondag 3 december 2023 1e Advent aanvang 17:15 uur.

De kandelaar blijft branden

Predikant
Ds. A.J. van den Herik 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
DHA 
Schriftlezing
Zacharia 4 
Tekst
Zacharia 4: 14 

Zacharia 4
14 Toen zeide Hij: Deze zijn de twee olietakken, welke voor den Heere der ganse aarde staan.
Puntenverdeling
De kandelaar blijft branden.
1. Licht van God
2. Zorg van God
3. Gezalfden van God 
Psalmen
Voorzang Ps. 56:1
Psalm 27: 1
Psalm 27: 7
Psalm 119: 47 en 52
Psalm 97: 3 en 7
Psalm 132: 7, 11 en 12 
Organist
J.P. de Weerdt
Koster
S. Hovestadt-Drost 
Collecten
Inloophuis De Hoop Dordrecht
Onderhoud Pauluskerk
Werk kerkrentmeesters
 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren