• 02

Rooster kerkdiensten

zondag 24 december 2023 4e Advent aanvang 17:00 uur.

Als nederigen gaan zingen van Gods grootheid

Predikant
Ds. J.J. Mulder 
Wijk
Kerk
Pauluskerk 
 
  
Bijzonderheden
Nederig zijn - groots zingen 
Schriftlezing
Zefanja 3:11-20 en Lukas 1:46-56 
Tekst
Lukas 1:46-47 

Lukas 1
46 En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere;
47 En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker;
Puntenverdeling
1. Maria’s bron
2. Maria’s lied 
Psalmen
Ps. 59:10 (voorzang)
LvM: 1,2
LvM: 3
LvM: 4,5
Ps. 145:5,6
LvM: 6,7 
Extra informatie
4e zondag van advent 
Organist
P. 't Lam 
Koster
D. Quist 
Collecten
Diaconie algemene/wijk doeleinden
Kosten nutsvoorzieningen
Werk kerkrentmeesters
 

Pauluskerk Dordrecht

Inloggen

Registreren