• 07

Rooster kerkdiensten

maandag 25 december 2023 Eerste Kerstdag aanvang 17:00 uur.

Predikant
Ds. A.J. van den Herik 
Wijk
Kerk
Pauluskerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Johannes 1:1-10; 14-18; Hebreeën 2:10-18 
Tekst
Johannes 1:14 en Heid. Cat. zondag 14 

Johannes 1
14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.
Puntenverdeling
Immanuel: God met ons
1. Het Wóórd wordt mens
2. Het Woord wordt méns
3. Waarom God mens werd 
Psalmen
Voorzang Psalm 98: 2
Psalm 33: 2 en 5
Psalm 33:11
Psalm 139: 8 en 9
Psalm 51: 3 en 4
Avondzang: 1 en 7 
Organist
B. van Buitenen
Koster
D. Quist 
Collecten
Kerk In Actie: Kinderen in de knel
Onderhoud Augustijnenkerk
Werk kerkrentmeesters
 

Pauluskerk Dordrecht

Inloggen

Registreren