• 09

Rooster kerkdiensten

zondag 2 april 2023 7e Lijdenszondag aanvang 9:30 uur.

Predikant
Ds. H.J. Stoutjesdijk 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
  
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
1 Korinthe 2 
Tekst
1 Korinthe 2:2 

1 Korinthe 2
2 Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Psalm 22:6
Psalm 22, verzen 11 en 12
Psalm 40 vers 4
Psalm 118, verzen 11 en 13
Psalm 45, vers 1
Psalm 89, verzen 1 en 20 
Organist
P. 't Lam 
Koster
H.C. Vink 
Collecten
Diaconie algemene/wijk doeleinden
Onderhoud Augustijnenkerk
Werk kerkrentmeesters
 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren