• 11

Rooster kerkdiensten

zondag 28 mei 2023 Eerste Pinksterdag aanvang 9:30 uur.

Van Verwarring naar Vervulling

Predikant
Ds. A.J. van den Herik 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
  
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Handelingen 2: 1-21 
Tekst
Handelingen 2: 12 

Handelingen 2
12 En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den ander: Wat wil toch dit zijn?
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Pinksterliederen
Psalm 118 vers 11 en 12
Psalm 118 vers 13
Psalm 65 vers 6 en 7
Psalm 72 vers 1 en 11
Psalm 145 vers 3 
Organist
P.M. Boiten
Koster
H. Klerk 
Collecten
GZB
Onderhoud Augustijnenkerk
Werk kerkrentmeesters

 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren