• 24

Rooster kerkdiensten

zondag 26 november 2023 aanvang 9:30 uur.

Jozua gerechtvaardigd

Predikant
Ds. A.J. van den Herik 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
Schriftlezing
Zacharia 3 
Tekst
Zacharia 3: 4 

Zacharia 3
4 Toen antwoordde Hij, en sprak tot degenen, die voor Zijn aangezicht stonden, zeggende: Doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak Hij tot hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, en Ik zal u wisselklederen aandoen.
Puntenverdeling
1. beschuldigd
2. Vrijgesproken 
Psalmen
Voorzang Ps. 48:1
Psalm 65: 1
Psalm 65: 2
Psalm 130: 2, 3 en 4
Psalm 85: 1 en 4
Psalm 149: 1 en 5 
Organist
P.M. Boiten
Koster
F. Ruiter 
Collecten
Ondersteuning Justitiepastoraat P.I. Dordrecht
Kosten nutsvoorzieningen
Werk kerkrentmeesters

 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren