• 07

Rooster kerkdiensten

zondag 3 december 2023 1e Advent aanvang 9:30 uur.

De Koning komt!

Predikant
Ds. A.J. van den Herik 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
Heilig Avondmaal 
Schriftlezing
Jeremia 23: 5-8 en Zacharia 3: 8-10 
Tekst
Zacharia 3: 8-10 

Zacharia 3
8 Hoor nu toe, Josua, gij hogepriester! gij en uw vrienden, die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken; want ziet, Ik zal Mijn Knecht, de SPRUITE, doen komen.
9 Want ziet, aangaande dien steen, welken Ik gelegd heb voor het aangezicht van Josua, op dien enen steen zullen zeven ogen wezen; ziet, Ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de HEERE der heirscharen, en Ik zal de ongerechtigheid dezes lands op een dag wegnemen.
10 Te dien dage, spreekt de HEERE der heirscharen, zult gijlieden een iegelijk zijn naaste nodigen tot onder den wijnstok en tot onder den vijgeboom.
Puntenverdeling
De Koning komt!
1 De belofte van de Spruit
2 De steen wordt gelegd
3 De uitnodiging tot de vrede 
Psalmen
Voorzang Ps. 98: 2
Psalm 131: 1 en 4
Psalm 118: 7 en 8 (voor preek)
Psalm 118: 11
Psalm 23: 1
Zingen bij 1-5e tafel: Psalm 31: 1, 2, 3, 4 en 5
Psalm 72: 4 
Organist
C.A. van 't Hof
Koster
J.G. Fase 
Collecten
Inloophuis De Hoop Dordrecht
Onderhoud Pauluskerk
Werk kerkrentmeesters
 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren