• 09

Rooster kerkdiensten

zondag 10 december 2023 2e Advent aanvang 9:30 uur.

Predikant
Ds. A.J. van den Herik 
Wijk
Kerk
Pauluskerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
2e adventszondag 
Schriftlezing
Mattheüs 1: 1-17 
Tekst
Mattheüs 1: 1 

Mattheüs 1
1 Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham.
Puntenverdeling
De schepper voltooit Zijn werk
1. Gods doorgaande lijn
2. Gods verrassende keuze
3. Gods vervulde belofte 
Psalmen
Voorzang Ps. 135: 1
Psalm 135: 1
Psalm 105: 4 en 5
Psalm 105: 24
Lfz van Zacharias:1 en 2
Psalm 89: 9
Lfz van Maria:3 
Organist
P. 't Lam 
Koster
D. Quist 
Collecten
Voedselbank en Kledingbank Dordrecht
Kosten nutsvoorzieningen
Werk kerkrentmeesters
 

Pauluskerk Dordrecht

Inloggen

Registreren