• 02

Rooster kerkdiensten

zondag 17 december 2023 3e Advent aanvang 9:30 uur.

‘Heilige vrouwen onder elkaar’

Predikant
Ds. J.J. Mulder 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
Heilige vrouwen onder elkaar 
Schriftlezing
Lukas 1:39-45 
Tekst
Lukas 1:39-45 

Lukas 1
39 En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte, in een stad van Juda;
40 En kwam in het huis van Zacharias, en groette Elizabet.
41 En het geschiedde, als Elizabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik; en Elizabet werd vervuld met den Heiligen Geest;
42 En riep uit met een grote stem, en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uws buiks!
43 En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt?
44 Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik.
45 En zalig is zij, die geloofd heeft; want de dingen, die haar van den Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden.
Puntenverdeling
1. Bevestiging verlangd
2. Bevestiging gevoeld
3. Bevestiging gehoord. 
Psalmen
Ps. 123:1 (voorzang)
Ps. 119:65,67
Ps. 42:5
Ps. 139:8,9
Ps. 111:1,5
Ps. 62:1 
Extra informatie
3e zondag van advent 
Organist
C.A. van 't Hof
Koster
S. Hovestadt-Drost 
Collecten
St. Omzo Vluchtelingenwerk
Onderhoud Augustijnenkerk
Werk kerkrentmeesters
 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren