• 02

Rooster kerkdiensten

zondag 24 december 2023 4e Advent aanvang 9:30 uur.

Predikant
Ds. A.J. van den Herik 
Wijk
Kerk
Pauluskerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Mattheüs 1: 18-25 
Tekst
Mattheüs 1: 24-25 

Mattheüs 1
24 Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen;
25 En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en heette Zijn naam JEZUS.
Puntenverdeling
Jozef en Gods plan
1. Jozef is onzeker
2. Jozef wordt ingewonnen
3. Jozef is gehoorzaam 
Psalmen
Voorzang Ps. 58 vers 1
Psalm 65 vers 1
Psalm 65 vers 2
Lofz. van Zach. vers 1 en 2
Psalm 130 vers 4
Psalm 136 vers 3 en 4 
Organist
P.M. Boiten
Koster
W.C.J. Hovestadt 
Collecten
Diaconie algemene/wijk doeleinden
Kosten nutsvoorzieningen
Werk kerkrentmeesters
 

Pauluskerk Dordrecht

Inloggen

Registreren