• 11

Rooster kerkdiensten

maandag 25 december 2023 Eerste Kerstdag aanvang 9:30 uur.

Het kerstwonder in stilte genoten

Predikant
Ds. J.J. Mulder 
Wijk
Kerk
Pauluskerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
Het kerstwonder in stilte genoten 
Schriftlezing
Lukas 2:6-20 
Tekst
Lukas 1:19 

Lukas 1
19 En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriel, die voor God sta, en ben uitgezonden, om tot u te spreken, en u deze dingen te verkondigen.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Kerstliederen
Ps. 27:3
Ps. 40:3,4
Ps. 27:5,7
LvZ: 4,5
Ps. 131:4 
Organist
C.A. van 't Hof
Koster
H.C. Vink 
Collecten
Kerk In Actie: Kinderen in de knel
Onderhoud Augustijnenkerk
Werk kerkrentmeesters
 

Pauluskerk Dordrecht

Inloggen

Registreren