• 08

Rooster kerkdiensten

zondag 31 december 2023 Oudjaar aanvang 9:30 uur.

Jezus: mijn Rechter of mijn Redder

Predikant
Ds. J.J. Mulder 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
Jezus: mijn Rechter of mijn Redder? 
Schriftlezing
Lukas 2:21-35 
Tekst
Lukas 2:34-35 

Lukas 2
34 En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israel, en tot een teken, dat wedersproken zal worden.
35 (En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan) opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden.
Puntenverdeling
1. Simeons profetie voor Israël
2. Simeons profetie voor ons
3. Simeons profetie voor Maria 
Psalmen
Ps. 90:1 (voorzang)
Ps. 66:1,2
Ps. 51:1
Ps. 68:1,2
Ps. 95:4,5
Ps. 18:9 
Organist
J.P. de Weerdt
Koster
H. Klerk 
Collecten
Diaconie algemene/wijk doeleinden
Kosten nutsvoorzieningen
Werk kerkrentmeesters
 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren