• 07

Rooster kerkdiensten

zondag 7 januari 2024 aanvang 17:00 uur.

Predikant
Ds. H.J. Stoutjesdijk 
Wijk
Kerk
Pauluskerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
2 Petrus 3 
Tekst
2 Petrus 3:9 

2 Petrus 3
9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang Psalm 62:8
Psalm 91: 1 en 5
Psalm 59: 10
Psalm 103: 1 en 4.
Psalm 86: 8.
Psalm 145: 3 en 4. 
Organist
B. van Buitenen
Koster
M. Treurniet 
Collecten
Samen Dordt/Broodnodig
Onderhoud Pauluskerk
Werk kerkrentmeesters

 

Pauluskerk Dordrecht

Inloggen

Registreren