• 02

Rooster kerkdiensten

zondag 19 mei 2024 Eerste Pinksterdag aanvang 9:30 uur.

Wat de Heilige Geest in ‘de wereld’ doet

Predikant
Ds. J.J. Mulder 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
 
Bijzonderheden
I. Wat de Heilige Geest in ‘de wereld’ doet 
Schriftlezing
Johannes 16:5-12 & Handelingen 2:22-41 
Tekst
Johannes 16:7-11 

Johannes 16
7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.
8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:
9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;
10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien;
11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.
Puntenverdeling
1. Zijn Naam
2. Zijn werk
3. Zijn vrucht 
Psalmen
Voorzang Pinksterliederen
Ps. 118:12
Ps. 51:6
Ps. 96:1,2
Ps. 96:7,9
Ps. 57:2 
Extra informatie
1e Pinksterdag 
Organist
C.A. van 't Hof
Koster
J.G. Fase 
Collecten
Pinksterzendingscollecte GZB - Libanon
Onderhoud Augustijnenkerk
Werk kerkrentmeesters

 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren