• 24

Rooster kerkdiensten

zondag 19 mei 2024 Eerste Pinksterdag aanvang 17:00 uur.

De Heilige Geest als Verbinder

Predikant
Ds. A.J. van den Herik 
Wijk
Kerk
Pauluskerk 
 
 
Bijzonderheden
1e Pinksterdag 
Schriftlezing
Genesis 11:1-9; Hand 2: 1-13 
Tekst
Handelingen 2: 4 

Handelingen 2
4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
Puntenverdeling
De Geest verbindt
1. Met God
2. Met de Heere Jezus
3. Met elkaar 
Psalmen
Voorzang Psalm 81:3
Psalm 118:1 en 10
Psalm 87:1, 3 en 4
Psalm 119:32 en 33
Psalm 72:4 
Organist
P.M. Boiten
Koster
K.P. Koren 
Collecten
Pinksterzendingscollecte GZB - Libanon
Onderhoud Augustijnenkerk
Werk kerkrentmeesters

 

Pauluskerk Dordrecht

Inloggen

Registreren