• 08

Rooster kerkdiensten

zondag 14 juli 2024 aanvang 9:30 uur.

Lydia’s hart geopend

Predikant
Ds. J.J. Mulder 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Handelingen 16:5-15 
Tekst
Handelingen 16:14 

Handelingen 16
14 En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.
Puntenverdeling
1. Haar gesloten hart
2. Geopend door Christus 
Psalmen
Voorzang Psalm 25:7
Ps. 33:7,8
Ps. 143:8
Ps. 119:86,88
Ps. 85:3
Ps. 119:65 
Organist
C.A. van 't Hof
Koster
F. Ruiter 
Collecten
Diaconie ouderenzorg
Kosten nutsvoorzieningen
Werk kerkrentmeesters

 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren