• 11

Rooster kerkdiensten

zondag 14 juli 2024 aanvang 17:00 uur.

Voor wie doe je het?

Predikant
Ds. A.J. van den Herik 
Wijk
Kerk
Pauluskerk 
 
Luister  Download
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Zacharia 7:1-8:3 
Tekst
Zacharia 7: 5 

Zacharia 7
5 Spreek tot het ganse volk dezes lands, en tot de priesters, zeggende: Toen gij vasttet en rouwklaagdet, in de vijfde en in de zevende maand, namelijk nu zeventig jaren, hebt gijlieden Mij, Mij enigszins gevast?
Puntenverdeling
1. Een vraag
2. Een dieptepeiling
3. Een belofte 
Psalmen
Voorz.: Psalm 90: 8
Psalm 24: 1 en 2
Psalm 24: 3
Psalm 50: 6 en 9
Psalm 40: 4 en 5
Psalm 35: 13 
Organist
J.P. de Weerdt
Koster
M.A. Drinkwaard 
Collecten
Diaconie ouderenzorg
Kosten nutsvoorzieningen
Werk kerkrentmeesters

 

Pauluskerk Dordrecht

Inloggen

Registreren