• 08

Kerkdiensten

zondag 23 juli 2017 aanvang 9:30 uur.

Predikant
Ds. H.J. Stoutjesdijk 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
  
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Spreuken 13 
Tekst
Spreuken 13:13 

Spreuken 13
13 Die het woord veracht, die zal verdorven worden; maar wie het gebod vreest, dien zal vergolden worden.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang: psalm 84:5
Psalm 115:1,7
Psalm 19:6
Psalm 119:65, 67 en 83
Psalm 52:7
Psalm 56:5,6 
Organist
J. Leentvaar
Koster
H. Klerk 
Collecten
Diaconie algemene doeleinden
Belastingen, heffingen, etc
Werk kerkrentmeesters
 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren