• 07

Kerkdiensten

zondag 23 juli 2017 aanvang 17:00 uur.

Predikant
Ds. J. Belder 
Wijk
Kerk
Grote Kerk 
 
  
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
1 Johannes 2:1-18 
Tekst
1 Johannes 2:15-17 

1 Johannes 2
15 Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.
16 Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld.
17 En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.
Puntenverdeling
 
Psalmen
Gez. H (bedezang voor de predicatie)
Psalm 96:5,6
Psalm 26:1,3,5,6
Psalm 17:4,8
Psalm 73:13, 14 
Organist
B. van Buitenen
Koster
M. Rietveld 
Collecten
Diaconie algemene doeleinden
Belastingen, heffingen, etc
Werk kerkrentmeesters
 

Grote kerk Dordrecht

Inloggen

Registreren