• 09

Kerkdiensten

zondag 24 september 2017 aanvang 17:00 uur.

Christus, onze hoogste profeet, enige hogepriester en eeuwige koning!

Predikant
Ds. M. Maas 
Wijk
Kerk
Pauluskerk 
 
  
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Lukas 3:21-23a, 4:1-2a, 14-21 
Tekst
HC zondag 12 (31) 

Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang: Psalm 93:3
Psalm 103:10
Psalm 40:4
Psalm 110: 1,2,4
Psalm 72:10
Psalm 132:11,12 
Organist
B. van Buitenen
Koster
D. Quist 
Collecten
Diaconie algemene doeleinden
Kosten nutsvoorzieningen
Werk kerkrentmeesters
 

Pauluskerk Dordrecht

Inloggen

Registreren