• 11

Kerkdiensten

zondag 12 juli 2020 aanvang 17:15 uur.

Predikant
Ds. G. Wassinkmaat 
Wijk
Kerk
Augustijnenkerk 
 
  
Bijzonderheden
 
Schriftlezing
Psalm 42 en Mattheus 14:22-33 
Tekst
Mattheus 14:29-31 

Mattheus 14
29 En Hij zeide: Kom. En Petrus klom neder van het schip, en wandelde op het water, om tot Jezus te komen.
30 Maar ziende den sterken wind, werd hij bevreesd, en als hij begon neder te zinken, riep hij, zeggende: Heere, behoud mij!
31 En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan, en zeide tot hem: Gij kleingelovige! waarom hebt gij gewankeld?
Puntenverdeling
 
Psalmen
Voorzang: Psalm 113:1
Psalm 93:1, 3
Psalm 93: 4
Psalm 42:3, 5
Psalm 138: 4
Psalm 68: 10 
Organist
B. van Buitenen
Koster
D. Quist 
Collecten
Kinderhospice Binnenveld in De Glind
Belastingen, heffingen, etc
Werk kerkrentmeesters
 

Augustijnenkerk Dordrecht

Inloggen

Registreren